•  

  Het Museum aan de Stroom (MAS) op het Eilandje in Antwerpen is opgebouwd als een reusachtig stapelhuis en verwijst zo naar de pak- of stapelhuizen van het Antwerpen van weleer. Het museum is maar liefst 14.500 m² groot en met zijn hoogte van 65 meter is het gebouw een echte landmark in de stad. Een reusachtig mozaïek van Luc Tuymans siert het plein en de paviljoentjes rond het museum. Het MAS opende in mei 2011 zijn deuren.

 •  

  Aswebo heeft de stationsomgeving van Brugge (kant Sint-Michiels) heringericht. De kruispunten met verkeerslichten maakten er plaats voor een 'zwevende' balkonrotonde, waardoor wagens, fietsers en voetgangers volledig van elkaar gescheiden konden worden. Onder de rotonde werden fiets- en voetpaden aangelegd en fiets- en voetgangerstunnels. Verder zijn er nu aparte busstroken en een nieuwe kiss & ride parking. Een groot plein verhoogt de belevingswaarde van de stationsomgeving. Er werd veel aandacht besteed aan het ruimtelijke en architecturale aspect.

 •  

  Nieuwbouw en uitbreiding van het bedrijfsgebouw van Bru Textiles NV in Kontich met in totaal voor ongeveer 2530 m² aan kantoren en logistiek gedeelte. Daarnaast funderingen en vloerplaat voor een automatisch magazijn van zo'n 4000 m². Een uniek logistiek project in de Belgische textielsector.

 •  

  Het project Brabo 1 werd door Franki Construct uitgevoerd via PPS in een DBFM-procedure, waarbij de aannemerscombinatie instaat voor zowel het ontwerp, onderhoud, bouw en financiering van het project. In een modern architecturaal complex werden drie gebouwen samengebracht: een tramstelplaats, een kantoorgebouw en een werkplaats. De totale vloeroppervlakte bedraagt 15.000 m². Ook aan het milieu werd gedacht: op het dak van het onderhoudscentrum werden zonnecollectoren geïntegreerd om het water te verwarmen. Het regenwater wordt opgevangen om er de trams mee te wassen.

 •  

  In nauwe samenwerking met architectenbureau Greisch en de stad Seraing werd geopteerd voor de toepassing van een totaalontwerp. De nieuwe ‘Cité Administrative de Seraing’ zal dan ook het eerste administratieve gebouw van deze omvang zijn dat de uitdaging aangaat om te voldoen aan de passiefcriteria voor zowel verwarming als koeling binnen het Waalse Gewest.

WILLEMEN GROEP is vandaag de grootste familiale Belgische bouwgroep. De uitbouw van de Groep raakte tijdens de vierde generatie in een stroomversnelling, o.a. met de overname van aannemingsbedrijven als Franki (1998), Cosimco (2005), Groep De Waal (2005) en wegenbouwers Aswebo (2011) en Aannemingen Van Wellen (2014).

Bouwen aan de toekomst... vergt niet alleen moed en doorzettingsvermogen, maar ook de kritische geest om voortdurend al het bestaande in vraag te stellen, te herdenken en opnieuw op te bouwen op basis van veranderende noden en behoeften in de markt en in de samenleving. De verandering is de uitdaging, de uitdaging is de verandering. WILLEMEN GROEP maakt er een erezaak van om elk project met de hoogste zorg af te werken.

Het doel van WILLEMEN GROEP is om bouwprojecten te realiseren en tijdig op te leveren volgens de wensen van de klant en dit op een gecontroleerde wijze zowel op vlak van kwaliteit, van veiligheid, als van milieu. Hiervoor steunen we op onze gemotiveerde medewerkers en onze knowhow.

Zowel in binnen- als buitenland houdt WILLEMEN GROEP er een stevig groeitempo op na. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuw talent met ambitie om de organisatie te versterken. Er wordt daarbij veel belang gehecht aan individuele ontplooiing, gecombineerd met grote betrokkenheid en waardering voor de geleverde prestaties. Uiteraard in een veilige omgeving. Wij houden van een no-nonsense bedrijfscultuur met veel zin voor initiatief en ondernemerschap.

Actueel