Willemen Groep en Jan De Nul aangeduid als voorkeursbieder voor herinrichting verkeerswisselaar t.h.v. Brussels Airport

Prev Next

De Werkvennootschap stelt SPI.R0, een consortium van Willemen Groep (via dochterbedrijf Be.Sharppp) en Jan De Nul aan als voorkeursbieder voor de herinrichting van de verkeerswisselaar op de Ring rond Brussel ter hoogte van Brussels Airport. Dankzij deze facelift zal het wisselende verkeer tussen de ring (R0) en de Leopold III-laan (A201) nog slechts via één brug over de Ring gebeuren. De werken zullen uitgevoerd worden door Willemen Infra en Jan De Nul.

In opdracht van de Vlaamse Regering zocht De Werkvennootschap via een concurrentiegerichte dialoogprocedure een geschikte private partner. Het consortium SPI.R0 kwam als voorkeursbieder uit deze procedure.

Deze Publiek-Private Samenwerking kadert binnen het grotere Programma ‘Werken aan de Ring ’. Het project focust op het verbeteren van de verkeersdoorstroming en -veiligheid op de R0 en A201, het verhogen van de leefbaarheid rond de R0 met oog voor natuur en een betere multimodale bereikbaarheid van Brussels Airport en omgeving.

Het bestaande knooppunt dat de A201 met de R0 verbindt, wordt een compacte ‘Single Point Interchange’. De bestaande fly-overs verdwijnen en in de plaats komt één nieuwe brug over de Ring. Bovenop de brug zal één kruispunt zorgen voor de regeling van de verkeersstromen.

Lydia Peeters, Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken: “Dit is een nieuwe, grote stap voor de mobiliteit en leefbaarheid in de Vlaamse Rand. De nieuwe infrastructuur zal zorgen voor een betere multimodale ontsluiting van de luchthavenregio. We verhogen de verkeersveiligheid en de verkeersafwikkeling en verbeteren zo ook de doorstroming op de Ring. Samen met de grote investeringen in openbaar vervoer en fiets, zal dit de bereikbaarheid van Brussels Airport en de bedrijvenzones fors verhogen. Tegelijkertijd verbeteren we de leefkwaliteit in de omliggende woonkernen en herstellen we de vallei van de Woluwe, een waterloop die wordt opengelegd en zo aan haar omgeving wordt teruggegeven.”

Marc Jonckheere, CEO Willemen Groep: “Als CEO van Willemen Groep ben ik verheugd dat we de lange traditie van samenwerking met Jan De Nul op PPS-projecten kunnen verderzetten op dit project. De integrale aanpak van het dossier, waarbij rekening gehouden werd met landschap, architectuur, afwatering, bouw- en onderhoudbaarheid, minder hinder, …, heeft geleid tot een zeer hoogstaand en kwalitatief dossier. We kijken ernaar uit om samen met De Werkvennootschap de vergunningsfase aan te vatten, zodat we in 2024 de handen uit de mouwen kunnen steken.”

Bart Callens, PPS-manager bij Jan De Nul Group: “We zijn trots op het ontwerp dat we samen met onze partners binnen SPI.R0 hebben uitgewerkt, waarin we met nieuwe verbindingen, mooie architectuur en een landschappelijke inpassing inzetten op het verbeteren van de leefbaarheid rond de knoop en tegelijk zorgen voor een betere doorstroming voor het verkeer. We bedanken De Werkvennootschap voor het vertrouwen in onze combinatie en kijken er naar uit om het ontwerp samen met hen voor te stellen aan alle stakeholders.”

De ombouw van de fly-over zal 3,5 jaar duren

Het consortium zal instaan voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de financiering (Finance) en het 30 jaar lange onderhoud (Maintain) van de nieuwe infrastructuur.

In een eerste fase zal SPI.R0 het omgevingsvergunningsdossier samenstellen en indienen. Het ontwerp wordt dan gefinetuned en uitgebreid doorgesproken met alle stakeholders: lokale besturen, bewoners, bedrijven, gebruikers,...

Eens de omgevingsvergunning binnen, kunnen de werken van start gaan, en dit voor een periode van 3,5 jaar.

De nieuwe situatie geeft ruimte terug aan natuur en gemeenschap.

De nieuwe verkeerssituatie zal minder plaats innemen, waardoor de historische Woluwevallei ruimte terugwint. Een nieuwe blauwgroene parkvallei zal bestaande woonkernen en natuurgebieden opnieuw met elkaar verbinden. Ook zal er aandacht uitgaan naar nieuwe fietsinfrastructuur.

14 Décembre, 2022 - 14:00

Willemen Infra est un constructeur de routes belge de premier plan, avec une présence régionale en Flandre et en Wallonie. Un atout important est que nous contrôlons tous les aspects du processus de construction. En outre, nos 1 000 collaborateurs formés et expérimentés n’hésitent pas à travailler le week-end ou la nuit pour achever leurs missions dans les délais. Par ailleurs, grâce à nos propres sites de production et de recyclage certifiés COPRO, nous sommes l’un des principaux fabricants d’asphalte et de béton de route.