Eerste steen vernieuwing Ter Heide campussen Genk en Zonhoven gelegd

Prev Next

Gisterennamiddag mocht bewoner Sven in aanwezigheid van de Genkse burgemeester Wim Dries (CD&V) en de Zonhovense burgemeester Johny De Raeve (Open Vld) de eerste steen leggen van de tweede fase van de vernieuwing van de Genkse campus van zorgaanbieder Ter Heide. Deze fase houdt de creatie in van 10 nieuwe residenties verdeeld over 3 verschillende woonbuurten in Genk en Zonhoven. Willemen Construct startte de werken in opdracht van intercommunale IGL in augustus en het ontwerp van de hand van Dierendonckblancke architecten moet op 18 maanden gerealiseerd worden.

Ter Heide is een zorgaanbieder die verspreid over vier campussen (Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren) ondersteuning biedt aan 430 kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Het merendeel van de gebouwen van Ter Heide op de campussen Genk en Zonhoven dateren van eind jaren 70, begin jaren 80. Om de vernieuwingsoperatie te structureren, werd een masterplan van 4 fases uitgewerkt.

Willemen Construct kreeg van opdrachtgever IGL (Intercommunale Vereniging voor Hulp aan Gehandicapten Limburg) de opdracht voor de tweede fase die de creatie inhoudt van 10 nieuwe residenties verdeeld over 3 verschillende woonbuurten: Eik en Berk in Zonhoven en Heuvel in Genk. Ze zijn bestemd voor de drie doelgroepen waaraan Ter Heide begeleiding biedt: MID-groepen (groepen voor bewoners zonder uitgesproken gedrags- en emotionele problemen en/of bijkomende medische problematiek), MED-groepen (bewoners met bijkomende medische problematiek) en GES-groepen (bewoners met uitgesproken gedrags- en emotionele problemen). In Zonhoven bouwen we concreet 3 MED-woningen en 3 MID-woningen. In Genk bouwen we 2 GES-woningen, 1 GES-structuur woning en 1 GES+-woning (voor zeer ernstige gedrags- en emotionele stoornissen).

Het ontwerp is sterk geënt op kostprijsbewust bouwen. Het ontwerp zet maximaal in op (gesubsidieerde) oppervlakte voor de bewoners. De personeelsgebonden oppervlakte – bv administratieve ruimtes – wordt zo laag mogelijk gehouden, onder meer door te werken met flexibele kantoren en één groot, centraal gebouw.

Het project zet sterk in op hernieuwbare energie d.m.v. regenwaterrecuperatie voor toiletspoelingen en buitenkranen, zonneboilers voor warm water, warmtepompen gecombineerd met vloerverwarming, koude-warmte-opslag via een open-bronsysteem, ledverlichting en zonwerende dubbele hoogrendementsbeglazing.

Beelden: ©Dierendonckblancke Architecten

16 Décembre, 2022 - 15:30

Willemen Construct est née le 1er juillet 2018 de la fusion entre Willemen General Contractor et le département construction de Kumpen.