Politiekantoor - Zaventem

Description 

Het nieuwe politiekantoor van Zaventem wordt opgevat als een politiehuis, dat uitnodigend is voor bezoekers, maar tevens de veiligheid en privacy garandeert voor het eigen personeel. De compacte organisatie draagt bij tot een logische en efficiënte organisatie van het politiekantoor. Bij de indeling werd werking volgens de clusters nauwgezet gevolgd en geoptimaliseerd.

Het gebouw heeft een laagdrempelig en open karakter. De omgeving wordt maximaal landschappelijk ingericht. Zowel de omgeving als het gebouw zijn integraal toegankelijk. De keuze voor een compact gebouw met een eenvoudige geometrie zorgt niet alleen voor een eenvoudig te realiseren gebouw, maar ook voor een functionele en efficiënte layout, met een minimum aan circulatieruimte. Het gebouw is uitbreidbaar én inbreidbaar. Ook de ondergrondse garage kan eenvoudig uitgebreid worden.

Het ambitieniveau voor de energiezuinigheid van het gebouw wordt hoog gelegd: er wordt een E-peil bereikt van E49 en K-peil K20. Het gebouw zal op dit vlak een voorbeeldfunctie vervullen.

Willemen Construct realiseert het politiekantoor in een DBM-formule, waarbij het instaat voor zowel het ontwerp, de bouw als het onderhoud van het gebouw. 

 

Willemen Construct est née le 1er juillet 2018 de la fusion entre Willemen General Contractor et le département construction de Kumpen.

 
emplacement 

Détails du projet

Entrepreneur
Spoorwegstraat, Zaventem, Vlaams Brabant, Belgique
Maître(s) d'ouvrage 
Politiezone Zaventem
Utilisateur final 
Lokale politie Zaventem
Montant 
€11.200.000
Architecte 
Arch & Teco
ORG architecten
Bureau d'études 
Arch & Teco Engineering, Daidalos Peutz (akoestiek), AB-Solid (veiligheid)
Délai
2 ans
Début des travaux
08-2019
Fin des travaux
08-2021