Wist je dit al over de A11?

Prev Next

Zaterdag wordt de nieuwe A11-snelweg tussen Brugge en Westkapelle (Knokke-Heist) met een heus openingsfeest ingewijd en getoond aan het grote publiek. Enkele dagen later gaat de snelweg open voor het verkeer. Aan de nieuwe snelweg werd 42 maanden non-stop gewerkt. We sommen een aantal interessante weetjes op over dit immens project.

Wist je dat …

… de A11 12 kilometer lang is en de Blauwe Toren in Brugge verbindt met de N49 in Westkapelle (Knokke-Heist)
… de nieuwe snelweg het havenverkeer zal scheiden van het lokaal verkeer, wat zowel de bereikbaarheid van de haven van Zeebrugge als de verkeersveiligheid en leefbaarheid van de regio ten goede komt
… de kiemen van de nieuwe A11 al dateren van december 2000, toen er voor het eerst een studie werd afgerond rond het voorlopige ontwerp van de nieuwe autostrade
… de Vlaamse overheid 674 miljoen euro investeerde in deze ‘missing link’
… de A11 het grootste DBFM wegenisproject tot nog toe in Vlaanderen is
… op 22 maart 2014 de eerste spadesteek werd gegeven
… het consortium Via A11 (waar Aswebo en Franki Construct deel van uitmaken) naast het ontwerp en de bouw ook instond voor de financiering en de komende 30 jaar ook voor het onderhoud van de A11
… het viaduct in aanbouw in augustus vorig jaar geteisterd werd door een hevige brand en er extra mensen en middelen werden ingezet opdat het project geen vertraging zou oplopen
… dit enorme project binnen de vooropgestelde timing van 42 maanden wordt opgeleverd
… er elke dag gemiddeld 350 à 400 mensen aan het werk waren op de werf en er daarnaast nog eens zoveel mensen aan meewerkten vanop kantoor
… de A11 ter hoogte van Westkapelle werd ondertunneld om geluidhinder zoveel mogelijk te beperken
… ter compensatie van de A11 in Varsenare en Damme 32 ha nieuw natuurgebied werd gecreëerd
... de architectuur van het viaduct er voor zorgt dat er steeds voldoende licht op de onderliggende graslanden valt
… het project ook fietsverbindingen inhoudt die de polderdorpen weer met elkaar verbinden
… de beweegbare bruggen over het Boudewijnkanaal een primeur zijn voor België. Ze zullen vermoedelijk 1 à 2 keer per dag open gaan zodat schepen er vlot onderdoor kunnen varen
… AWV West-Vlaanderen op zaterdag 26 augustus van 11 tot 17 uur een groot openingsfeest organiseert, waarbij je de A11 kan ontdekken per fiets, te voet of zelfs in een treintje. Meer info op www.A11verbindt.be
… tijdens deze laatste dagen voor het openingsfeest nog druk gewerkt wordt aan: het plaatsen van de signalisatie, de afwerkingen van de leuningen, …
… na de openstelling van de A11 nog enkele aanpassingen zullen gebeuren aan de lokale infrastructuur
Willemen Groep ontzettend trots is op al haar medewerkers die de voorbije jaren hebben meegewerkt aan dit prestigieuze project!

Foto: © Agentschap Wegen en Verkeer

 

23 August, 2017 - 09:15

Willemen Infra is a leading, Belgian road construction company with a regional presence in both Flanders and Wallonia. An important asset is that we have all aspects of the construction process under our own management and thus fully control the execution. Moreover, our team of 1,000 well-trained and experienced employees are willing to work at night and over the weekend to make sure they get everything done in time. In addition, thanks to our own COPRO-certified production and recycling sites, we are one of the leading producers for asphalt and road concrete.