Willemen Infra behaalt hoogste niveau op de CO2-Prestatieladder

Prev Next

Eind december 2023 ontving Willemen Infra het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5 van COPRO. Dit houdt in dat we niet enkel werken aan onze eigen directe CO2-emissies, maar ook aan al onze indirecte emissies van scope 3. Het certificaat ligt volledig in lijn met het CO2-reductieplan van Willemen Groep waarbij we onze CO2-voetafdruk meten om deze geleidelijk te verminderen.

“Als familiale bouwgroep met een lange traditie en een verre horizon nemen we onze verantwoordelijkheid op om de positieve impact en de waardecreatie van onze bedrijfsactiviteiten te verhogen door de milieu-impact en de ecologische voetafdruk van onze bedrijfsvoering te beperken”, aldus Tom Willemen, Voorzitter van Willemen Groep. “Dat is meteen ook de reden waarom Willemen Infra zich in 2020 inschreef voor de CO2-Prestatieladder. Dit CO2-managementsysteem zet bedrijven aan om CO2 te reduceren op zowel structurele wijze, zowel binnen de bedrijfsvoering als in projecten en in de toeleveringsketen. Door de CO2-Prestatieladder heeft Willemen Infra een volledig inzicht in hoeveel CO2 ze uitstoten binnen de organisatie." In januari 2021 ontving Willemen Infra voor zijn inspanningen al niveau 3. Een jaar later steeg het bedrijf naar niveau 4.

Om niveau 5 te behalen werkt een bedrijf niet enkel aan de eigen emissies, maar ook aan die van de volledige sectorketen. We leverden inspanningen op verschillende vlakken:

Scope 3 emissieberekening: we hebben in 2023 grondig onderzoek gedaan naar onze scope 3 emissies, die de indirecte emissies van onze waardeketen omvatten. Door deze emissies in kaart te brengen, nemen we verantwoordelijkheid voor de volledige milieu-impact van onze activiteiten.

Ketenanalyse wegenisbeton: onze inzet voor duurzaamheid gaat verder met een nieuwe gedetailleerde ketenanalyse voor wegenisbeton. Door de emissies in alle levensfasen van het beton te analyseren - van grondstofwinning tot productie en gebruik en recyclage - identificeren we kritieke punten voor verbetering.

Doelstellingen voor CO2-reductie: op basis van de uitkomsten van de scope 3 berekening en onze ketenanalyses hebben we ambitieuze doelstellingen vastgesteld voor emissiereductie binnen onze scope 1, 2 en 3 emissies. We zetten voortdurend concrete stappen om deze doelen te behalen en de impact op het milieu te verminderen.

Levenscyclusbenadering: met deze levenscyclusbenadering nemen we de milieu-impact van onze activiteiten volledig in overweging. We streven naar duurzamere keuzes in elke fase, van de ontwerptafel tot de uiteindelijke oplevering van het project.

Transparantie en samenwerking: als groot bedrijf delen we onze bevindingen openlijk en moedigen we samenwerkingen aan. Samen met onze partners in projecten zoals onze klanten, leveranciers, onderaannemers, sectororganisaties en overheden streven we ernaar om de hele waardeketen te verduurzamen en een positieve impact op het milieu te creëren.

Willemen Infra blijft zich inzetten voor een duurzamere toekomst in de bouwsector! Zo bouwen we mee aan een betere wereld.

11 January, 2024 - 11:15

Willemen Infra is a leading, Belgian road construction company with a regional presence in both Flanders and Wallonia. An important asset is that we have all aspects of the construction process under our own management and thus fully control the execution. Moreover, our team of 1,000 well-trained and experienced employees are willing to work at night and over the weekend to make sure they get everything done in time. In addition, thanks to our own COPRO-certified production and recycling sites, we are one of the leading producers for asphalt and road concrete.