Casino Middelkerke: eenzijdige stopzetting door gemeente is aanfluiting van rechtszekerheid

Prev Next

Testerep en haar moeder Willemen Groep hebben vandaag met verbazing kennis genomen van de beslissing van de gemeente Middelkerke tot de eenzijdige stopzetting van de DBFMO-overeenkomst “Project Casino Middelkerke”. Dit sluit aan bij de uitlatingen die in dit verband in de pers werden gedaan, zowel vandaag als in de afgelopen maanden door het nieuwe bestuur van de gemeente.

De eenzijdige stopzetting door de gemeente Middelkerke is een aanfluiting van de rechtszekerheid. Sinds 2015, na de uitschrijving door de gemeente Middelkerke van het nieuwe commerciële project op de zeedijk, heeft Testerep alle procedures correct gevolgd. In 2017 werd de groep verkozen als winnaar om het project uit te voeren. Daarna werden alle nodige vergunningen bekomen om het project te kunnen bouwen, met enkel positieve adviezen van de verschillende instanties in Vlaanderen. Na het definitief verkrijgen van de omgevingsvergunning voor de bouw van het casino in december 2018, startte Testerep met de uitvoering van het nieuwe commerciële project. Testerep heeft de afgelopen twee jaar alles in het werk gesteld om van dit project een succes te maken.

In dit verband wijst Testerep erop dat haar geen enkel gebrek kan worden verweten in de uitvoering van de projectovereenkomst en dat er aldus geen grond bestaat voor de gemeente Middelkerke om tot eenzijdige stopzetting over te gaan.

Tot haar grote spijt moest zij echter vaststellen dat het nieuwe bestuur van de gemeente Middelkerke reeds vanuit de oppositie resoluut tegen het project gekant was en vanaf haar aantreden in 2019 alles in het werk heeft gesteld om de uitvoering eenzijdig stop te zetten. Het project zou nochtans werkgelegenheid bieden aan 150 mensen en zou niet alleen het casino huizen, maar ook een hotel, diverse commerciële ruimtes, kantoren, een feestzaal en een ondergrondse parking. Het zou in ieder geval een iconisch project worden voor Middelkerke dat heel wat toeristen zou aantrekken. Daarnaast wensen Testerep en Willemen Groep zich uitdrukkelijk te distantiëren van de insinuaties die door het nieuwe bestuur worden gedaan rond enige onregelmatigheden bij de gunning van het project. Testerep en Willemen Groep beraadslagen zich nu over de juridische stappen die zij zullen ondernemen. 

Willemen Groep is één van de grootste familiale bouwondernemingen van België, stelt 2.300 medewerkers tewerk en zet momenteel vele nieuwe projecten op de kaart in binnen- en buitenland. Het is onbegrijpelijk dat in deze kustgemeente op dergelijke manier wordt omgegaan met rechtszekerheid die essentieel is voor ondernemers in dit land om welvaart te kunnen creëren voor iedereen.

 

27 March, 2019 - 17:30