Politiekantoor - Zaventem

Description 

Het nieuwe politiekantoor van Zaventem wordt opgevat als een politiehuis, dat uitnodigend is voor bezoekers, maar tevens de veiligheid en privacy garandeert voor het eigen personeel. De compacte organisatie draagt bij tot een logische en efficiënte organisatie van het politiekantoor. Bij de indeling werd werking volgens de clusters nauwgezet gevolgd en geoptimaliseerd.

Het gebouw heeft een laagdrempelig en open karakter. De omgeving wordt maximaal landschappelijk ingericht. Zowel de omgeving als het gebouw zijn integraal toegankelijk. De keuze voor een compact gebouw met een eenvoudige geometrie zorgt niet alleen voor een eenvoudig te realiseren gebouw, maar ook voor een functionele en efficiënte layout, met een minimum aan circulatieruimte. Het gebouw is uitbreidbaar én inbreidbaar. Ook de ondergrondse garage kan eenvoudig uitgebreid worden.

Het ambitieniveau voor de energiezuinigheid van het gebouw wordt hoog gelegd: er wordt een E-peil bereikt van E49 en K-peil K20. Het gebouw zal op dit vlak een voorbeeldfunctie vervullen.

Willemen Construct realiseert het politiekantoor in een DBM-formule, waarbij het instaat voor zowel het ontwerp, de bouw als het onderhoud van het gebouw. 

 

Willemen Construct came into being on 1 July 2018 as a result of the merger between Willemen General Contractor and the construction department of Kumpen.

 
location 

Project Details

Contractor
Spoorwegstraat, Zaventem, Vlaams Brabant, Belgium
Client 
Politiezone Zaventem
End User 
Lokale politie Zaventem
Price 
€11.200.000
Architects 
Arch & Teco
ORG architecten
Engineering Office 
Arch & Teco Engineering, Daidalos Peutz (akoestiek), AB-Solid (veiligheid)
Construction period
2 years
Start work
08-2019
End of work
08-2021