‘Ons einddoel is klimaatneutraal bouwen’

Prev Next

Opdrachtgevers van bouwprojecten stellen terecht steeds vaker eisen met betrekking tot duurzaamheid. Het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk is daar één van. “Als één van de grootste familiale bouwgroepen in België vinden we het onze plicht om bij te dragen aan een duurzame wereld. Daarom berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint om er vervolgens doelstellingen aan te koppelen”, zegt duurzaamheidsmanager Franky Van den Berghe van Willemen Groep.

Willemen Groep leverde de voorbije jaren samen met zijn 2.200 medewerkers tal van inspanningen om de impact van zijn activiteiten op het milieu te verbeteren. De groep was in 2017 één van de eerste Belgische bedrijven om het SDG-charter van de Verenigde Naties te ondertekenen. Drie jaar later, in 2020, werden alle geleverde inspanningen beloond met het UNITAR-certificaat ‘SDG Pioneer’. “Een erkenning waar we trots op zijn, maar onze ambities reiken verder. Daarom zijn we vorig jaar in het SDG Champion-traject gestapt. Dat gaat nog een stap verder dan SDG Pioneer”, vertelt Franky.

SDG Champion

“De SDG Champion streeft naar echte transitie en draagt met zijn duurzaamheidsbeleid bij aan de systeemverandering die nodig is om de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te vervullen”, gaat hij verder. “De voltooiing van deze SDG Champion-fase duurt meestal 2 tot 3 jaar. Wij hebben voor het scenario ‘Verduurzaming van het businessmodel aan de hand van de SDG’s’ gekozen.”

Het einddoel van Willemen Groep is klimaatneutraal bouwen zonder negatieve gevolgen voor ecosystemen. “Daarom zetten we fors in op een optimaal gebruik en beheer van grondstoffen, materialen, financiële middelen en bouwtalent. Uit respect voor het milieu willen we de milieurisico’s die verbonden zijn aan onze activiteiten analyseren, evalueren en beheersen.”

Europese Green Deal

Zo brengt Willemen Groep sinds enkele jaren zijn CO2-uitstoot nauwkeurig in kaart om er vervolgens doelstellingen aan te koppelen, die in lijn liggen met de Europese Green Deal. “Tegen eind dit jaar willen we een CO2-reductie van 10 procent in relatie met de omzet ten opzichte van de uitstoot drie jaar geleden (2019, red). Voor een aantal van onze bedrijven ligt de ambitie zelfs op 20 procent minder uitstoot tegen eind 2024.”

Willemen Infra

De business line Infra is binnen Willemen Groep de bedrijfstak die de meeste energie vraagt en de meeste CO2 uitstoot. Willemen Infra focust bij het zoeken naar oplossingen om zijn uitstoot te verminderen op zijn centrales, machine- en wagenpark. Franky: “De helft van de totale footprint van Willemen Infra is afkomstig van de asfaltproductie. Daarom zijn al onze asfaltcentrales intussen overgeschakeld naar Belgische groene stroom. Er wordt ook fors ingezet op maximale isolatie en op de productie van asfalt op lage temperatuur. Telematica helpt ons dan weer om inzicht te krijgen in het verbruik van onze voertuigen en machines, waardoor we onze vloot efficiënter kunnen inzetten. Met een totale uitstoot van 110 ton CO2 per miljoen euro omzet in 2021 tegenover 120 ton CO2 per miljoen euro omzet in 2019 is Willemen Infra trouwens goed op weg om onze reductiedoelstellingen te halen.”

De inspanningen die Willemen Infra levert om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen, resulteerden begin dit jaar in het verkrijgen van het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 4 van COPRO. Willemen Infra is de eerste wegenbouwer in België die een certificaat op dit niveau behaalt.

Meer weten over de maatregelen die we nemen en de inspanningen die we leveren om te bouwen aan een betere wereld? Surf naar ons Jaarverslag 2021, waar we meer duiding geven bij onze focus op klimaatactie en duurzaamheid.

 

22 August, 2022 - 11:00

Willemen Infra is a leading, Belgian road construction company with a regional presence in both Flanders and Wallonia. An important asset is that we have all aspects of the construction process under our own management and thus fully control the execution. Moreover, our team of 1,000 well-trained and experienced employees are willing to work at night and over the weekend to make sure they get everything done in time. In addition, thanks to our own COPRO-certified production and recycling sites, we are one of the leading producers for asphalt and road concrete.

Since 2005, Cosimco has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.

Since 1998 Franki Construct has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.

Willemen Construct came into being on 1 July 2018 as a result of the merger between Willemen General Contractor and the construction department of Kumpen.