Description

Willemen Groep realiseert heel wat industriële projecten in uiteenlopende sectoren als de (petro)chemie, de metallurgie, de afvalverwerkende industrie en de energiesector. Onze klanten in deze sectoren zijn topbedrijven voor wie we de bouw- en funderingswerken van grote installaties of machines (bvb. wervelbedovens of wkk-installaties) verzorgen. Werken in deze sectoren vraagt nauwgezet project- en kwaliteitsmanagement, het voldoen aan de strengste kwaliteitseisen en het respecteren van strakke planningen. We stemmen al die aspecten in nauw overleg met de klant af. Onze uitvoeringsploegen zijn allemaal VCA** of VCA-P-gecertificeerd.

Depuis 1998, Franki appartient à Willemen Groep, le plus grand groupe familial de construction en Belgique.

Depuis 1998, Franki Construct appartient à Willemen Groep, le plus grand groupe familial de construction en Belgique.

Entrepreneurs