Beschrijving

We realiseren heel wat industriële projecten in uiteenlopende sectoren, zoals de (petro)chemie, de metallurgie, de afvalverwerkende industrie en de energiesector. Onze klanten in deze sectoren zijn topbedrijven voor wie we de bouw- en funderingswerken van grote installaties of machines (bvb. wervelbedovens of wkk-installaties) verzorgen. De uitvoering van die werken, evenals de specifieke veiligheidseisen, stemmen wij in nauw overleg met de klant af. Onze uitvoeringsploegen zijn allemaal VCA-** en VCA-P-gecertificeerd, een enorme troef in de (petro)chemische industrie.

Franki behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep en is gespecialiseerd in de bouw en renovatie van gebouwen en in de burgerlijke bouwkunde.

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

Aannemingsbedrijven