Description

Willemen Groep realiseert heel wat industriële projecten in uiteenlopende sectoren als de (petro)chemie, de metallurgie, de afvalverwerkende industrie en de energiesector. Onze klanten in deze sectoren zijn topbedrijven voor wie we de bouw- en funderingswerken van grote installaties of machines (bvb. wervelbedovens of wkk-installaties) verzorgen. Werken in deze sectoren vraagt nauwgezet project- en kwaliteitsmanagement, het voldoen aan de strengste kwaliteitseisen en het respecteren van strakke planningen. We stemmen al die aspecten in nauw overleg met de klant af. Onze uitvoeringsploegen zijn allemaal VCA** of VCA-P-gecertificeerd.

Since 1998 Franki has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.

Since 1998 Franki Construct has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.

Contractors