Renovatie viaduct Gentbrugge (E17)

Prev Next
Description 

De werken bestaan uit 3 hoofddelen:

 • Renovatie van het bekende viaduct Gentbrugge omvat het grootste stuk. Bedoeling is om enerzijds het geluidscomfort van de omwonenden en het rijcomfort van de weggebruiker te verbeteren en anderzijds de onderzijde van het viaduct te renoveren. Om dit te realiseren worden volgende zaken vernieuwd:
  • Bovenbouw viaduct:
   • Bestaande geluidschermen van 3m hoog worden vervangen door geluidsschermen van 4m hoog
   • De bestaande voegen die voor geluidshinder en een oncomfortabele rijervaring op het viaduct zorgen, worden vervangen door stille PU-voegen die Willemen Infra zelf uitvoert
   • Vernieuwing van de asfaltopbouw, waarbij het asfalt uitgevlakt wordt om een egaal lengteprofiel te bekomen. De toegepaste asfaltsoort is een van de stillere soorten.
  • Onderbouw viaduct:
   • Ter hoogte van de pijlerkoppen wordt het beton beschermd door een kathodisch beschermingssysteem, waardoor de veroudering van het beton tegengegaan wordt.
   • Betonherstellingen in de zone waar betonrot zich voordoet.
 • Bij de renovatie van de bruggen over de Schelde worden volgende zaken uitgevoerd:
  • Vernieuwing bovenbouw bruggen (asfalt, voegen, dienstpaden en leuningen).
  • Sanering onderbouw viaduct. Dit door het verwijderen van de asbesthoudende coating en het voorzien van een nieuwe coating.
 • Dienstparking
  • Vernieuwing van de parking waarbij de parking in twee wordt opgedeeld: een zone voor vrachtwagens en een zone voor personenvoertuigen.

 

Willemen Infra a vu le jour le 1er juillet 2018 de la fusion entre Aswebo, Aannemingen Van Wellen et le département infra de Kumpen et est l'un des principaux constructeurs de routes et fabricants d'asphalte et de béton.

 
emplacement 

Détails du projet

Entrepreneur
E17, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgique
E17, Gent, Oost-Vlaanderen, Belgique
Maître(s) d'ouvrage 
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Montant 
€35.000.000
Délai
1 an 8 mois
Début des travaux
04-2020
Fin des travaux
12-2021