Description

Willemen Groep beschikt over 6 asfaltproductieplants in België: Gent, Brugge, Lummen, Schoten en Doel in Vlaanderen en Villers-le-Bouillet in Wallonië. Dankzij onze geografische spreiding kunnen we onze werven en klanten over heel België steeds snel van asfalt voorzien. Een troef van onschatbare waarde. Wij produceren een zeer uitgebreid gamma, gaande van de meest gebruikte tot zeer specifieke asfalt- en bitumineuze mengsels; asfalt, gietasfalt, lage temperatuurasfalt, koudasfalt, gekleurd asfalt en gekleurd gietasfalt, bitumen en bitumenemulsies, vloeibitumen voor bestrijkingen, zuurvast asfalt en zuurvast gietasfalt, zeer open asfalt, combinatiedeklagen.

We leggen asfaltverhardingen en gietasfalt aan voor werven van de Vlaamse en Waalse overheden, gemeenten, havens en vliegvelden, bedrijven, loodsen, winkelcentra (parkings), al dan niet in combinatie met funderingswerken of andere algemene wegenwerken.

Willemen Infra a vu le jour le 1er juillet 2018 de la fusion entre Aswebo, Aannemingen Van Wellen et le département infra de Kumpen et est l'un des principaux constructeurs de routes et fabricants d'asphalte et de béton.

Entrepreneurs