Tom Willemen eerste voorzitter Vlaamse dronecluster EUKA

Prev Next

Tom Willemen (CEO Willemen Groep) en Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters hebben dinsdag de Vlaamse dronecluster van vzw EUKA voorgesteld aan het grote publiek. EUKA werd recent door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen erkend als Innovatief Bedrijvennetwerk en wil de drone-industrie in Vlaanderen op de (wereld)kaart zetten. Tom Willemen is de allereerste voorzitter van de dronecluster binnen EUKA.

Als locatie voor de lancering van de Vlaamse dronecluster van EUKA werd gekozen voor de werf R4 in Rieme (Ertvelde). Daar werken met Franki Construct en Aswebo twee bedrijven uit de Willemen Groep aan een nieuw op- en afrittencomplex en een brug die aansluit op de havenweg naar de industriezone. Er wordt ook werk gemaakt van een betere fietsinfrastructuur. Op deze werf worden vandaag al drones ingezet om bij grondverzet alle bewegingen op te volgen en in kaart te brengen. Ook de hoeveelheden grond worden sneller en accurater gemeten dan via de klassieke meettechnieken.

“Willemen Groep bouwt permanent aan de toekomst. Bovendien sluiten de doelstellingen van EUKA naadloos aan bij de visie van ons bedrijf. Om die redenen neem ik met plezier een trekkersrol op binnen de dronecluster”, zegt Tom Willemen. “We hebben de ambitie om dronegebruikers en -aanbieders samen te brengen, hen te laten samenwerken, ervaringen te laten delen en hen te laten streven naar een voortdurend verbeteringsproces. De Vlaamse dronecluster van EUKA is daarvoor het ideale platform. Maar het kan alleen maar slagen als alle stakeholders, waaronder ikzelf, hun rol vol enthousiasme opnemen. De wereld van drone-toepassingen is slechts begrensd door onze verbeelding.”

Community’s

“Drones zijn dus de toekomst”, gaat Tom Willemen verder. “In de bouwsector, bijvoorbeeld, kunnen drones helpen met inspecties, logistieke uitdagingen en wellicht op termijn helpen om efficiënter om te gaan met de inzet van mensen.” Mark Vanlook, clustermanager van EUKA: “Drones zullen de economie de volgende jaren steeds meer en meer domineren. Trouwens niet alleen in de bouwsector, maar in alle sectoren. Wij zetten met EUKA in op verschillende community’s, waarbinnen we alle stakeholders van die community willen samenbrengen.”

euka.org

De community’s waarop EUKA wil inzetten zijn momenteel: bewaking, bouw, landbouw, logistiek, opleiding, overheid, technologie en vrije tijd. Deze lijst zal in de toekomst wellicht nog groeien. Alle informatie over deze community’s en hoe je eraan kan deelnemen, vind je op de vernieuwde website van EUKA. Op deze website kunnen o.a. drone-bedrijven en drone-eindgebruikers mekaar vinden via een online community.

Actieplan

Minister Philippe Muyters: “We verwachten van EUKA, als Innovatief Bedrijvennetwerk, dat ze een dynamiek op gang brengen in de drone-industrie via samenwerkingsverbanden tussen de ondernemingen en alle stakeholders uit deze bedrijfstak.” Om dit te bereiken zal EUKA een concreet actieplan uitvoeren, met een aantoonbare economische meerwaarde voor de ondernemingen die actief deelnemen aan de community’s en het uitgebreide netwerk van EUKA.

Bekijk de reportage op Kanaal Z.
En ook in het VRT Journaal was hierover een item.
 

21 februari, 2017 - 16:30