Willemen Innovation Hub

In een sterk veranderende wereld en in een ontzettend competitieve sector als de bouw, is het een absolute must om mee te zijn met vernieuwende technologieën. Daarom is innovatie een van de bedrijfswaarden van WILLEMEN GROEP en stimuleren we een continu verbeteringsproces door met een onderzoekende en creatieve geest open te staan voor vernieuwing.

Omdat de meeste uitvindingen en innovaties ontstaan op de werkvloer, organiseren we elk jaar opnieuw innovatiewedstrijden voor onze medewerkers. Op die manier geven we hen de
kans om processen in hun werkomgeving te verbeteren. Het verhoogt bovendien de betrokkenheid, motivatie en dus ook de efficiëntie binnen ons bedrijf. Uit de wedstrijd komen jaarlijks tal van interessante en nuttige voorstellen naar voor waar we voordeel uit halen.

Enkel door blijvend in te zetten op innovatie, blijft onze groep voorbereid op de uitdagingen van morgen. Al onze initiatieven rond innovatie worden gebundeld in de WILLEMEN INNOVATION HUB.
 

In de tijd van mijn grootvader was het beste bouwbedrijf het bedrijf met de beste metsers. Daarna was dat het bedrijf met de beste project- en werfleiders. Vandaag is dat alleen niet genoeg meer. Het beste bedrijf beheerst ook het volledige bouwproces optimaal.

Tom Willemen, CEO

 

BouwForum 2017 - Tom Willemen
Drones op de werf

We zetten drones in om volumes van grondstofvoorraden op te meten, sneller en accurater dan dat we dat kunnen doen met de klassieke landmeettechnieken. Een externe partner staat in voor de administratieve afhandeling voor het uitvoeren van vluchten en verzorgt ook de post processing van de meetgegevens naar bruikbare informatie. Ons dakdichtingsbedrijf gebruikt ook drones voor het detecteren van warmteverliezen. We bekijken ook de inzetbaarheid van drones in onze wegenbouwprojecten om automatisch voortgangsrapporten te genereren.

Onze CEO Tom Willemen is voorzitter van de Vlaamse dronecluster EUKA, die ernaar streeft de Vlaamse drone-economie op een hoger niveau te tillen: "Willemen Groep bouwt permanent aan de toekomst. EUKA past dan ook helemaal binnen de visie van ons bedrijf. Ik wil dronebedrijven en eindgebruikers van deze technologie helpen om voortdurend al het bestaande in vraag te stellen op basis van veranderende noden van de markt. Het is onze ambitie met EUKA om hen samen te brengen, samen te laten werken, ervaringen te laten delen en te laten streven naar een voortdurend verbeteringsproces. EUKA is daarvoor het ideale platform, dat alleen maar kan slagen als alle stakeholders, waaronder ikzelf, hun rol vol enthousiasme opnemen. De wereld van dronetoepassingen is slechts begrensd door onze verbeelding."

EUKA is erkend door het Agentschap Ondernemen en Innoveren (VLAIO).


Drones op de werf

 

Drainphalt is een innovatieve verharding ontwikkeld door Willemen Infra voor de aanleg van parkings, opritten en wegenis rond gebouwen. Doordat deze asfaltverharding waterdoorlatend is, wordt de installatie van buffers en riolen overbodig. Het asfalt buffert het regenwater, zodat het geleidelijk aan doorsijpelt tot in het grondwater. Dit maakt van Drainphalt dé oplossing voor een bekend milieuprobleem: het alsmaar dalende grondwaterpeil. Van alle oppervlakken in België is er 14% verhard en niet waterdoorlatend. www.drainphalt.be
 

DRAINPHALT


 

SMART GLASSES & REMOTE ASSISTANCE

Met deze slimme bril kan de projectleider vanop afstand volgen wat de werfleider op de werf ziet. De werfleider kan vervolgens het online 3D model raadplegen dat de projectleider voor zich heeft. Op die manier kunnen ze snel en efficiënt overleggen en beslissingen nemen zonder zich te moeten verplaatsen. Doordat de werfleider ter plaatse is, kan hij meteen nagaan of de suggesties van de projectleider op basis van het 3D model past op de werf en omgekeerd. Verder laat de bril ook toe om actielijsten en plannen te consulteren en te beheren met bijbehorende foto’s of ander beeldmateriaal.


Smart glasses & remote assistance


Step into your future (VR)

Willemen Groep maakte als eerste bedrijf in België gebruik van Virtual Reality om nieuwe medewerkers aan te trekken. In 2015 ontwikkelden we een eigen 360° video en VR-bril om mee te nemen naar (job)beurzen. De bril dompelt je onder in een virtuele wereld, waarin je op enkele minuten tijd drie grote werven bezoekt. In april 2016 werd onze Step into your future-campagne op de uitreiking van de Belgian HR Awards bekroond tot beste HR-campagne van het jaar.

Step into your future @ jobbeurs Thomas More - Campus De Nayer


3D printing

We zien een toekomst in verregaande automatisatie op de werf met betonprinters, robots en andere machines die automatisch processen kunnen uitvoeren. We hebben nu al meerdere 3D-printers aangekocht om onze projectleiders vertrouwd te maken met de beginselen van 3D-printing. Vandaag printen we volledige maquettes om bouwheren een 3D visualisatie te geven van hun project, alsook kleinere materialen en onderdelen die gebruikt kunnen worden op de werf.