Bestuur

Onze Groep bestaat uit verschillende bedrijven die ingedeeld zijn in business lines. Binnen het door de Groep geschetste kader hebben de bedrijven nog veel operationele autonomie en zijn ze zelf verantwoordelijk voor de budgettering en resultaten.

Elk bedrijf beschikt over een eigen Directiecomité, op groepsniveau is er een Groepsdirectiecomité. Voor al wat projectontwikkeling betreft, is er het Vastgoedcomité. De Raad van Bestuur heeft de overkoepelende bevoegdheid over alle bedrijven die deel uitmaken van onze Groep.
 

aandeelhoudersstructuur

De aandelen van onze Groep zijn in het bezit van de familie Willemen.

 • ir. Johan Willemen (°1950)
 • ir. Tom Willemen (°1975)
 • Katleen Willemen (°1976)
 • Bram Willemen (°1980)

In sommige van onze bedrijven zetelen externe minderheidsaandeelhouders. Dat geldt onder andere voor Franki (Sogepa en Noshaq), Franki Construct (Noshaq), Willemen Construction (MOAA en Mira Group) en Willemen Promotion (Immo-Future, MOAA en Mira Group).
 

raad van BESTUUR

Onze Raad van Bestuur bestaat uit de familiale aandeelhouders van onze Groep – Johan Willemen en zijn echtgenote Ann Smets, Tom, Katleen en Bram Willemen – en uit vijf externe leden. De Raad komt om de twee maanden samen om het financiële en operationele beleid te analyseren en te controleren. De vijf externe leden bezitten elk een doorgedreven expertise in een bepaald vakgebied, waardoor hun advies van groot belang is voor de werking van onze Groep.

De Raad van Bestuur speelt een belangrijke rol in grote strategische beslissingen over:

 • de financiële structuur
 • externe benchmarking
 • risicobeheer
 • de managementstructuren van verschillende afdelingen
 • overnames

Familiale leden van de Raad van Bestuur:

 • Johan Willemen: Erevoorzitter
 • Tom Willemen: Voorzitter
 • Katleen Willemen: Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité
 • Bram Willemen: Secretaris
 • Ann Smets

Externe leden van de Raad van Bestuur:

 • Francis Ampe: Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité.
 • ir. Karel De Boeck: Voorzitter van het Auditcomité.
 • Jurgen Ingels: Lid van het Auditcomité.
 • Johan Ceyssens: Lid van het Benoemings- en Remuneratiecomité.
 • Jan Gesquière: Lid van het Auditcomité.