Kwaliteit, veiligheid en milieu

KVM is een belangrijke afdeling om onze dagelijkse werking in goede banen te leiden. De bouw- en wegenindustrie zijn gevaarlijke sectoren waar we met een veelvuldigheid aan machines en materialen werken. Om die reden is het onze prioriteit om de lat zo hoog mogelijk te leggen op vlak van Kwaliteit, Veiligheid en Milieu.

Ons beleid wordt concreet vertaald in:

  • duidelijke ambities met betrekking tot de beperking van faalkosten;
  • vermindering van de CO2-uitstoot;
  • blijvend engagement om tot een ongevalsvrije werkomgeving te komen.

De groep heeft al verschillende campagnes gerealiseerd die tot doel hebben onze medewerkers te sensibiliseren over KVM-thema’s. Sommige van die campagnes blijven trouwens lopen, zoals bijvoorbeeld onze interne veiligheidscampagne GO FOR ZERO. Elk ongeval is er één teveel, daarom is het essentieel dat we dit thema permanent onder de aandacht van onze medewerkers houden. 

Bij het onderdeel MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) kan je meer lezen over onze milieumaatregelen en alle initiatieven die we nemen voor onze medewerkers.

video 

Willemen Groep - Go For Zero