Kwaliteit, veiligheid en milieu

Het doel van WILLEMEN GROEP is om bouwprojecten te realiseren en tijdig op te leveren volgens de wensen van de klant en dit op een gecontroleerde wijze zowel op het vlak van kwaliteit, veiligheid als milieu. WILLEMEN GROEP steunt hiervoor op gemotiveerde medewerkers, jarenlange knowhow en de nieuwste technologieën.

WILLEMEN GROEP hanteert de volgende 5 bedrijfswaarden als basis voor haar bedrijfsvoering: Samenwerking, Respect, Innovatie, Resultaatgerichtheid en Ondernemerschap. Deze 5 bedrijfswaarden zijn verweven doorheen de bedrijfsprocessen en onderscheiden WILLEMEN GROEP binnen de bouw- en aannemingssector.

Om het beleid ten aanzien van kwaliteit en milieu inhoud te geven hanteert WILLEMEN GROEP een managementsysteem dat voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in de internationale normen ISO 9001 en ISO 14001. Op het vlak van veiligheid voldoet WILLEMEN GROEP aan de eisen die zijn vastgelegd in de VCA**-norm.
 

Kwaliteit

Kwaliteit is bij WILLEMEN GROEP een concept met een breed toepassingsgebied doorheen onze bedrijfsvoering. WILLEMEN GROEP streeft naar een continue verbeteringsproces waarbij er input in de vorm van klanteneisen getransformeerd wordt door onze interne processen met als resultaat de realisatie van onze bouwprojecten met maximale klantentevredenheid.

Verder investeert WILLEMEN GROEP in kwaliteit om ook de interne processen te optimaliseren, faalkosten te vermijden en ons door een kwalitatief beter en efficiënter proces en product te onderscheiden van de concurrentie, met een lange termijn continuïteit tot gevolg.
 

Veiligheid

Omdat WILLEMEN GROEP het welzijn van alle medewerkers en alle partners in het bouwproces als prioriteit beschouwt, is het veiligheids- en gezondheidsbeleid voor ons een essentieel bestanddeel van onze bedrijfsvoering.

WILLEMEN GROEP streeft naar een continue verbetering op gebied van veiligheid. Daarom stellen wij ons tot doel om ongevallen en incidenten te voorkomen, lichamelijke letsels, materiële schade en milieuproblemen te vermijden, preventief te werken rond psychosociale aspecten en indien nodig gepaste begeleiding te voorzien. Alle acties en initiatieven die daartoe zullen worden genomen, kaderen in de actie “GO FOR ZERO”, de ultieme doelstelling van ons veiligheidsbeleid.
 

Milieu

De zorg voor het milieu is geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen van WILLEMEN GROEP. Deze zorgplicht wordt vertaald in maatregelen ter voorkoming van incidenten en bewustmaking in milieuvriendelijk handelen. Het gebruik, de opslag en de afvoer van afvalstoffen en gevaarlijke stoffen gebeurt op een verantwoorde manier. De betrokkenheid van onze medewerkers op het vlak van milieu verhogen we door te sensibiliseren, te informeren en continue te verbeteren.

Kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn complementaire domeinen die op alle bedrijfsniveaus en doorheen alle bedrijfsprocessen geïntegreerd zijn bij WILLEMEN GROEP. Elke medewerker zorgt vanuit zijn job en
verantwoordelijkheden voor de succesvolle implementatie van het kwaliteits-, veiligheids- en milieubeleid.

Bovenstaande beleidsverklaring wordt naar concrete doelstellingen vertaald in de jaarlijkse actieplannen die zowel voor kwaliteit, veiligheid als milieu opgesteld en opgevolgd worden.