Willemen Construct

Willemen Construct is een doelgerichte onderneming op verschillende vlakken: economisch, sociaal, veiligheid, milieu en kwaliteit. Onze doelstellingen worden jaarlijks vertaald in concrete actiepunten. De zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu is een verantwoordelijkheid van iedereen. De directie verwacht dan ook dat iedereen zijn taken en zijn verantwoordelijkheden opneemt en actief meewerkt aan de verwezenlijking van alle geformuleerde doelstellingen, om een continue verbetering van onze werking te realiseren.

Onze hoofdzetel is gesitueerd in Mechelen en we hebben ook een vestiging in Hasselt.

Willemen Construct maakt deel uit van de business line Bouw binnen Willemen Groep. De business line wordt centraal aangestuurd door één managementteam.

MANAGEMENTTEAM BL BOUW

Bart Janssens (via Lotuk bv) Algemeen directeur
Rudy Aelvoet Directeur uitvoering
Michel De Maer (via Delta-Management bv) Directeur uitvoering
Guy Gillijns (via G2 advice bv) Commercieel directeur
Philippe Vrancken Directeur tendering en projectondersteuning
Ilse Quirynen QHSE manager
Nathalie Strynckx (via Stanico Consulting CommV.) Directeur HR
Niels Verheyen (via Achelo bv) Finance Manager

COMMERCIËLE CEL

Guy Gillijns (via G2 advice bv) Commercieel directeur +32 468 408 285
Riet De Baets (via RieConnect) Business development +32 468 590 788
Peter Vaes Business development +32 486 642 990