Cijfers

Het financiële boekjaar loopt van 01/01 tot 31/12.

Balans

EUR '000 2022 2021 2020 2019 2018
Vaste activa 91.601 88.126 87.147 86.839 105.847
Vlottende activa 354.693 381.596 352.922 393.083 472.727
Eigen vermogen 45.614 80.075 88.688 99.502 97.802
Belangen van derden 2.747 3.663 4.547 4.156 2.650
Voorzieningen 4.482 4.272 3.824 4.009 39
Balanstotaal 446.294 469.722 440.069 479.922 578.574

resultatenrekening

EUR '000 2022 2021 2020 2019 2018
Bedrijfsinkomsten 743.286 812.753 760.882 852.106 909.448
EBIT -5.642 -7.585 -8.025 17.390 13.903
Financieel resultaat -21.541 -5.090 -5.481 -4.571 -5.810
Uitzonderlijk resultaat -5.181 90 -1.432 -1.470 99
Winst (verlies) voor belastingen -32.364 -12.585 -14.938 11.349 8.192
Vermogensmutatie/ Aandeel derden 116 124 -372 -3.524 -958
Winst (verlies) na belastingen -34.723 -13.497 -14.083 2.600 1.403