Cijfers

Het financiële boekjaar loopt van 01/01 tot 31/12.

Balans

EUR '000 06/2019 2018 2017 2016 2015 2014
Vaste activa 100.129 105.847 87.722 79.862 82.067 66.443
Vlottende activa 440.241 472.727 361.793 326.400 298.089 273.537
Eigen vermogen 102.583 97.802 96.052 84.286 81.300 79.103
Belangen van derden 2.926 2.650 3.280 2.624 2.385 2.029
Voorzieningen 3.806 39 3.966 7.875 9.689 8.810
Balanstotaal 540.370 578.574 449.515 406.263 380.155 339.980

resultatenrekening

EUR '000 06/2019 2018 2017 2016 2015 2014
Bedrijfsinkomsten 415.877 909.448 800.234 736.572 662.877 619.811
EBIT 11.197 13.903 18.295 18.167 18.056 15.443
Financieel resultaat -1.576 -5.810 -6.736 -7.169 -7.917 -6.121
Uitzonderlijk resultaat -159 99 478 -40 1.232 518
Winst voor belastingen 9.462 8.192 18.295 10.957 11.371 9.841
Vermogensmutatie/ Aandeel derden -824 -958 -3.924 -2.654 -4.225  
Winst na belastingen 5.751 1.403 11.819 5.837 2.292 7.049