Cijfers

Het financiële boekjaar loopt van 01/01 tot 31/12.

Balans

EUR '000 2019 2018 2017 2016 2015
Vaste activa 86.839 105.847 87.722 79.862 82.067
Vlottende activa 393.083 472.727 361.793 326.400 298.089
Eigen vermogen 99.502 97.802 96.052 84.286 81.300
Belangen van derden 4.156 2.650 3.280 2.624 2.385
Voorzieningen 4.009 39 3.966 7.875 9.689
Balanstotaal 479.922 578.574 449.515 406.263 380.155

resultatenrekening

EUR '000 2019 2018 2017 2016 2015
Bedrijfsinkomsten 852.106 909.448 800.234 736.572 662.877
EBIT 17.390 13.903 18.295 18.167 18.056
Financieel resultaat -4.571 -5.810 -6.736 -7.169 -7.917
Uitzonderlijk resultaat -1.470 99 478 -40 1.232
Winst voor belastingen 11.349 8.192 18.295 10.957 11.371
Vermogensmutatie/ Aandeel derden -3.524 -958 -3.924 -2.654 -4.225
Winst na belastingen 2.600 1.403 11.819 5.837 2.292