Cijfers

Het financiële boekjaar loopt van 01/01 tot 31/12.

Balans

EUR '000 2020 2019 2018 2017 2016
Vaste activa 87.147 86.839 105.847 87.722 79.862
Vlottende activa 352.922 393.083 472.727 361.793 326.400
Eigen vermogen 88.688 99.502 97.802 96.052 84.286
Belangen van derden 4.547 4.156 2.650 3.280 2.624
Voorzieningen 3.824 4.009 39 3.966 7.875
Balanstotaal 440.069 479.922 578.574 449.515 406.263

resultatenrekening

EUR '000 2020 2019 2018 2017 2016
Bedrijfsinkomsten 760.882 852.106 909.448 800.234 736.572
EBIT -8.025 17.390 13.903 18.295 18.167
Financieel resultaat -5.481 -4.571 -5.810 -6.736 -7.169
Uitzonderlijk resultaat -1.432 -1.470 99 478 -40
Winst voor belastingen -14.938 11.349 8.192 18.295 10.957
Vermogensmutatie/ Aandeel derden -372 -3.524 -958 -3.924 -2.654
Winst na belastingen -14.083 2.600 1.403 11.819 5.837