Sinds 2018 behoort Kumpen voor de volle 100 procent tot de Willemen Groep. Omdat de overlap tussen de activiteiten van Kumpen en andere bedrijven in de groep heel groot was en er ook op geografisch vlak en qua operationele aanpak heel wat raakvlakken en overeenkomsten waren, werd bouwbedrijf Willemen General Contractor gefuseerd met de bouwafdeling van Kumpen tot WILLEMEN CONSTRUCT en wegenbouwers Aswebo en Aannemingen Van Wellen met de infra-afdeling van Kumpen tot WILLEMEN INFRA. Die twee fusiebewegingen laten ons toe om onze activiteiten beter op elkaar af te stemmen en onze groepsstructuur te vereenvoudigen om zo onze klanten nog beter te bedienen.