Aswebo is vierde jaar op rij winterasfaltaannemer

Prev Next

De winter is een van de grootste boosdoeners voor de kwaliteit van druk bereden asfaltwegen. Hardnekkig vriesweer zorgt ervoor dat het vocht in het wegoppervlak uitzet, met scheuren, barsten of zelfs putvorming tot gevolg. Om zulke winterschade snel en efficiënt te verhelpen, schrijft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) elk jaar een speciale openbare aanbesteding uit. Aswebo haalde de opdracht voor het vierde jaar op rij binnen. Hoofdwerfleider Asfalt Peter De Wispelaere, die de winterasfaltwerken van Aswebo coördineert, legt uit wat deze specifieke opdracht precies inhoudt.

Peter De Wispelaere: “Een aantal jaar geleden toonde men op televisie arbeiders die de gehavende E313 plaatselijk aan het herstellen waren met behulp van een truweel. Men kampte toen met het probleem dat er veel putten ontstonden in het wegdek en dat er in heel Vlaanderen geen enkele asfaltcentrale operationeel was. Als reactie hierop is een nieuwe openbare aanbesteding rond ‘winterasfalt’ in het leven geroepen. Deze wordt elk jaar in oktober uitgeschreven. Intussen zijn we al voor het vierde jaar op rij actief als winterasfaltaannemer. Vorig jaar ging het om 14.000 ton ‘winterasfalt’ in heel Vlaanderen. Dit jaar staan we enkel in voor het perceel Antwerpen – Vlaams-Brabant – Limburg en is er een hoeveelheid van 9.000 ton begroot.”

Continu stand-by

“Een van de clausules in het bestek stipuleert dat er bij de inschrijvende aannemers continu minstens één asfaltcentrale operationeel moet zijn. Dit impliceert dat we voortdurend moeten klaarstaan om in de regio’s die ons toegewezen zijn – Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg – warm asfalt aan te leveren. Als er ergens in deze drie provincies een schadegeval optreedt, moeten we binnen de 48 uur paraat kunnen zijn om het probleem op te lossen. Uiteraard is niet elke oproep even urgent. We plannen evenzeer ingrepen die pas binnen een aantal weken moeten plaatsvinden. Hierbij is de schade dus al wel vastgesteld, maar nog niet dermate ernstig dat ze meteen actie vereist. De werkomstandigheden zijn niet ideaal (vaak ’s nachts en bij koude temperaturen), maar het is aan ons om steeds voldoende kwaliteit te leveren en het vastgestelde euvel te verhelpen.”

Minutieuze organisatie

“Het project loopt telkens van 1 december tot 1 april. We zijn half januari gestart op de E314 in Holsbeek (in de richting van Leuven). Voor ons is het een ideale manier om ook gedurende de winter omzet te genereren en onze mensen aan het werk te houden. Het project behelst uiteraard meer dan louter putten vullen. Je moet signalisatie voorzien, freeswerken uitvoeren, nauw overleggen met alle betrokken instanties … Het vergt met andere woorden een hele organisatie. Hoewel het op zich om kortstondige ingrepen gaat, moeten we ze even minutieus voorbereiden als grote werkzaamheden. Anderzijds moet je als bedrijf zeer flexibel kunnen zijn. Bij inschrijving weet je immers niet waar, wanneer en hoe dikwijls je aan de slag zal moeten gaan. Dit vraagt een specifieke mindset en een groot engagement van je personeel. Al bij al is het een zeer uitdagende opdracht die perfect aantoont waar Aswebo voor staat: snelheid, kwaliteit en flexibiliteit.”

 

13 maart, 2017 - 16:00

Aswebo behoort sinds 2011 tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Willemen General Contractor, Cosimco, Franki Construct, Franki en Aannemingen Van Wellen.