Casino Middelkerke: Willemen Groep gelooft in rechtszekerheid en behoudt vertrouwen in het gerecht

Prev Next

Willemen Groep neemt met groot ongenoegen kennis van de valse verdachtmakingen die de burgemeester van Middelkerke de voorbije dagen in verschillende media aan zijn adres heeft geuit. De discussie tussen de partijen maakt al jarenlang het voorwerp uit van een burgerlijke procedure en een strafonderzoek.

In de burgerlijke procedure vordert Willemen Groep een aanzienlijke schadevergoeding van de Gemeente Middelkerke wegens de onrechtmatige stopzetting van het casinoproject.

De Rechtbank van Eerste Aanleg in Brugge heeft Willemen Groep in deze procedure integraal in het gelijk gesteld (vonnis van november 2020), en een expertise bevolen om het exacte bedrag van de door Willemen Groep geleden schade te begroten. De Gemeente Middelkerke heeft tegen dat vonnis hoger beroep aangetekend. Deze beroepsprocedure is nog altijd lopende. Het Hof van Beroep in Gent zal de zaak beoordelen, zodra er uitsluitsel is betreffende het strafonderzoek.

Het strafonderzoek werd enige tijd geleden al door de Onderzoeksrechter afgesloten. Op basis van het lijvige strafdossier besliste het Brugse Parket om voor alle in verdenking gestelden de buitenvervolgingstelling voor de Raadkamer te vorderen, bij gebrek aan geloofwaardig bewijs van de beweerde onregelmatige gunning van het casinoproject.

We wachten momenteel op een nieuwe vaststelling van de zaak voor de Raadkamer in Brugge. Deze laatste zal moeten beslissen, of de in verdenking gestelde partijen effectief buiten vervolging worden gesteld, zoals het Parket vraagt, dan wel naar de Correctionele Rechtbank worden verwezen.

Willemen Groep heeft het volste vertrouwen in de correcte beoordeling van de zaak door zowel het Hof van Beroep in Gent als de Raadkamer in Brugge. De verdachtmakingen van de Gemeente Middelkerke missen iedere grond, en kaderen in een strategie om de publieke opinie én de beoordeling door onafhankelijke rechters onrechtmatig te beïnvloeden.

Willemen Groep behoudt zich het recht om ten gepaste tijde juridische stappen te ondernemen tegen de verspreiders van onjuiste en schadelijke informatie.
 

28 juli, 2022 - 19:30