Scheldelaan is eerste project met CO2-Prestatieladder in Vlaanderen

Prev Next

Momenteel vinden er in ons land meerdere pilootprojecten plaats waarbij certificering op de CO2-Prestatieladder gunningsvoordelen oplevert in de aanbesteding. Eén van die projecten is het renovatieproject Scheldelaan van Willemen Infra in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Welke rol speelde de CO2-Prestatieladder in dat project? En welke duurzame maatregelen werden er getroffen? De website co2-prestatieladder.nl ging op zoek naar een antwoord op die vragen.

Opbreken van fundering en onderfundering, affrezen van asfaltlagen, tonnen puin afvoeren en vervangen met nieuw materiaal… Het is slechts een kleine greep uit wat er allemaal moest gebeuren tijdens het onderhoudswerk op de Scheldelaan in de Antwerpse haven. Een flinke opgave, met strakke deadline: Willemen Infra had in 2021 drie maanden de tijd om de klus te klaren. Projectleider Hans: “Het ging om een tweebaansweg van drie kilometer, met parkeerzones en fietspaden, die volledig vernieuwd moest worden. Dan spreek je al snel over zo’n 30.000 m² aan materiaal (70 cm diep) dat we moesten afvoeren en vervangen.”

Eerste project met CO2-Prestatieladder

Duurzaamheid stond hoog op de agenda tijdens het project. AWV gebruikte de CO2-Prestatieladder voor het eerst in een aanbesteding. Dirk Van Troyen, ingenieur wegmetingen bij AWV, licht die keuze toe: “Een aantal jaar geleden is er een stuurgroep in het leven geroepen om te onderzoeken of de CO2-Prestatieladder ook in België kan worden toegepast. In 2019 gaven de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen groen licht voor een pilotfase. Dit project is daar onderdeel van.”

Klimaatneutraal bouwen

Van de drie grote aannemers die zich inschreven voor Project Scheldelaan mocht Willemen Infra aan de slag. Het bedrijf behaalde niveau 3 op de Ladder door zijn CO2-voetafdruk in kaart te brengen en daar reductiedoelstellingen aan te verbinden. “We willen binnen drie jaar tien procent minder CO2 uitstoten, met 2019 als referentiejaar en in relatie tot onze omzet”, vertelt Franky, duurzaamheidsmanager bij Willemen Groep.

Willemen Infra is ondertussen al bezig met het behalen van een certificaat op niveau 4 of 5 van de CO2-Prestatieladder. “Duurzaamheid staat namelijk hoog op de agenda”, aldus Franky. “En een hoger niveau op de Ladder sluit daar goed bij aan. Duurzaamheid was vroeger iets dat we erbij deden, maar tegenwoordig is het echt geïntegreerd in onze strategie en beleid. We willen in de hele bedrijfsvoering maximale waarde realiseren met zo min mogelijk impact op het milieu. Het einddoel: klimaatneutraal bouwen zonder negatieve gevolgen voor ecosystemen. Daar komt veel bij kijken. Van optimaal gebruik en beheer van grondstoffen tot innovatieve en circulaire bouwmethodes.”

Groene stroom en hergebruik van materiaal

Ook tijdens Project Scheldelaan werden er meerdere duurzame maatregelen getroffen. Zo maakte Willemen Groep de overstap van groene stroom uit Europa naar groene stroom uit eigen land, voor alle kantoren, magazijnen en productiefaciliteiten. Ten tweede werd ingezet op hergebruik van materiaal om de CO2-voetafdruk van het project te drukken. Projectleider Hans: “We hebben zo’n tien procent van de oude ondergrond van het wegdek opnieuw ingezet, door het te mengen met nieuw materiaal en in te frezen met cement. Dan praat je al snel over zo’n 5.000 m³ aan zand dat we niet hoefden af en aan te voeren.”

Duurzamer asfalt

Ten derde zette Willemen Infra in op het gebruik van asfalt met verlaagde temperatuur (avt). Asfalt wordt normaliter geproduceerd op een temperatuur van ongeveer 180°C. Maar door bepaalde technieken toe te passen, zoals het opschuimen van het bitumen, kan een temperatuur van 120°C ook volstaan. Hans: “Hogere temperaturen staan gelijk aan meer energieverbruik. Als je het proces op een lagere temperatuur uitvoert, bespaar je dus energie.”

Geleerde lessen

Voor alle betrokken partijen was Project Scheldelaan een leerzame ervaring met betrekking tot de CO2-Prestatieladder. “Je gaat processen slimmer inrichten, zaken combineren, noem maar op. De energie- en materiaalbesparingen die je daarmee bespaart, zijn niet alleen goed voor het milieu. Ze verbeteren ook je concurrentiepositie”, zegt Hans. Franky: “Daarnaast zorgde de CO2-Prestatieladder ervoor dat duurzaamheid prominenter op de agenda kwam te staan bij Willemen Groep. Niet alleen bij de directie, ook op de werkvloer."

Meer info op www.co2-prestatieladder.nl

10 januari, 2022 - 12:30

Willemen Infra is een toonaangevende, Belgische wegenbouwer met een regionale aanwezigheid in zowel Vlaanderen als Wallonië. Een belangrijke troef is dat we alle aspecten van het bouwproces in eigen beheer hebben. Bovendien schuwt ons team van 1.000 goed opgeleide en ervaren medewerkers weekend- noch nachtwerk om opdrachten tijdig af te werken. Daarnaast zijn we dankzij onze eigen COPRO-gecertificeerde productie- en recyclagesites één van de belangrijkste producenten voor asfalt en wegenisbeton.