Startschot voor verhoging 7 bruggen over Albertkanaal

Prev Next

In Zutendaal is de eerste spadesteek gegeven voor de herbouw van de brug van de N730 over het Albertkanaal. Het kanaal wordt plaatselijk ook verbreed. De werken kaderen in een publiek-private samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg en via T Albert (Aswebo, Franki Construct, Kumpen, Aelterman en Hye) waarbij in totaal zeven bruggen over het kanaal worden verhoogd. Om verkeershinder zo veel als mogelijk te beperken, worden de werken op de verschillende locaties op elkaar afgestemd.

De bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen, Eindhout, Geel-Stelen en Herentals worden verhoogd tot een hoogte van 9,10 meter. Tegelijkertijd wordt de versmalling van het Albertkanaal ter hoogte van de bruggen weggewerkt. Via T Albert is in Zutendaal begonnen met het plaatsen van de eerste damplanken voor de verbreding van het Albertkanaal. Door het verhogen van de bruggen stijgt de capaciteit van het Albertkanaal met 25 procent.

“De aannemerscombinatie via T Albert kreeg in het kader van deze publiek-private samenwerking de opdracht het ontwerp van de zeven generieke boogbruggen te verfijnen, ze te bouwen, te financieren en voor 30 jaar te onderhouden. Op 31 augustus sloten we de overeenkomst af en nauwelijks twee maanden later starten de werken”, zegt Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg.

Hinder maximaal beperken

Een belangrijk aandachtspunt bij de uitvoering van de opdracht is het beperken van de hinder voor alle betrokkenen: de scheepvaart, de weggebruikers en de omwonenden. Zo zal de scheepvaart enkel in het weekend kortstondig worden onderbroken en, om verkeershinder maximaal te vermijden, zullen twee naastliggende bruggen nooit gelijktijdig onderbroken zijn. Chris Danckaerts: “Om de maatregelen goed af te stemmen is er uitvoerig overleg geweest. Voor de start van de werkzaamheden organiseren we voor iedere brug een infomarkt waar iedereen zich kan informeren.” 

Strakke timing

Via T Albert zocht voor iedere brug naar de best mogelijke manier om de nieuwe brug met minimale hinder te bouwen. Op sommige plaatsen betekent dit dat de nieuwe brug naast de bestaande wordt gebouwd om de verkeersonderbreking te beperken. Intussen zijn op verschillende bruglocaties de eerste werken uitgevoerd, zoals het rooien van bomen waar nodig en het verplaatsen van de nutsleidingen. De echte bouwwerkzaamheden worden gespreid aangevat vanaf het voorjaar 2018. In 2020 zullen de laatste bruggen open gesteld zijn voor het verkeer. Nadien volgen nog werkzaamheden rond de bruggen en op de jaagpaden.
 

13 december, 2017 - 14:00

Willemen Construct is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen.