Metrostation Toots Thielemans - Brussel

Prev Next
Beschrijving 

Het metrostation Toots Thielemans, het tramstation Lemonnier en de twee tunnelelementen bevinden zich allemaal tussen het station Brussel-Zuid en de Anneessenswijk, in het hart van de Belgische hoofdstad. De werken omvatten de civieltechnische en afwerkingswerken aan het metrostation, het tramstation Lemonnier en de twee tunnelelementen van metrolijn 3. De werken aan de tunnels en het metrostation Toots Thielemans gingen in september 2020 van start om tegen 2025 de nieuwe metro in dienst te stellen. De werken aan het tramstation Lemonnier volgen aansluitend tussen 2025 en 2028.

Metrostation Toots Thielemans
Metrostation Toots Thielemans, vroeger bekend onder de projectnaam ‘Grondwet’, bevindt zich onder de Stalingradlaan, tussen de stations Brussel-Zuid en Anneessens. Met een lengte van 233 m zal het station bestaan uit twee perrons op niveau -2 en drie mezzanines voor de loketten en toegangen tot de perrons. Die zullen toegankelijk zijn via de Zuidlaan en het Zuidpaleis, en via een nieuwe voetgangerstunnel ook aansluiten op tramstation Lemonnier.

Tramstation Lemonnier
Het nieuwe station Lemonnier blijft op zijn huidige locatie. De 246 m lange halte zal 1 centraal perron hebben op niveau -2. Twee mezzanines, waarvan de ene zich uitstrekt over de hele lengte van het station, zullen boven de sporen lopen en aansluiten op de huidige ingang van het station via een loopbrug. Het volledige station wordt dankzij de aanpassingswerken toegankelijk gemaakt voor personen met beperkte mobiliteit.

Tunnels van lijn 3
Het eerste tunnelelement is 300 m lang en zal het station Toots Thielemans verbinden met het bestaande tunneldeel richting Brussel-Zuid. Het tweede, met een lengte van 210 m en grotendeels uit te voeren onder het bestaande gebouw ‘Zuidpaleis’, zal een verbinding vormen tussen het metrostation en de bestaande tunnelkoker richting Anneessens.

MINDER-HINDERPLAN

De werken gebeuren zowel boven – als ondergronds, in een dichtbevolkt gebied met veel winkels. T.M. Toots (Franki Construct, BESIX, Jan De Nul) werkt om die reden samen met de MIVB, het Brussels Gewest, de Stad Brussel en de gemeente Sint-Gillis volgens een uitgebreid minder-hinderplan waarbij rekening gehouden wordt met omwonenden en handelaars uit de buurt.

Zo worden werkmethodes gebruikt die minder lawaai en trillingen veroorzaken, zal de ingenomen opslag- en werkruimte tot het absolute minimum beperkt blijven en zal er een nieuwe rotonde worden aangelegd om het verkeer op de Kleine Ring om te leiden.

Dat enkele handelaars in september een nieuw en tijdelijk onderkomen kregen in het net ingehuldigde ‘Stalingrad Village’ maakt ook deel uit van dat minder-hinderplan.

MET EEN HART VOOR KLIMAAT EN MAATSCHAPPIJ

T. M. Toots zal zich tijdens het project engageren om in nauwe samenwerking met de MIVB kansarmen en mensen met een handicap stages en opleidingen aan te bieden en te werk te stellen. Bovendien zal de tijdelijke maatschappij voor specifieke taken zoals buitenafwerking, metselwerk, vloerbedekking en verfwerk een beroep doen op Brusselse werkzoekenden in het kader van lokale integratieprojecten.

Daarnaast zal T.M. Toots ook actief inzetten op een verlaging én tegelijk uitgebreide monitoring van de CO2-voetafdruk van de werken.

 

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Stalingradlaan, Brussel, Brussels, België
Bouwheer 
MIVB
Tijdelijke handelsvennootschap 
Franki Construct, BESIX, Jan De Nul
Start werken
09-2020