Zeedijk - Wenduine

Beschrijving 

De nieuwe zeedijk in Wenduine werd op 19 juni 2015 officieel ingehuldigd. De zeedijk is nu veiliger, breder en aantrekkelijker. De nieuwe dijk heeft een rijweg en een wandelgedeelte met ruimte voor terrassen. Er werden twee stormmuren aangebracht die overslaande golven moeten tegenhouden. De ene muur – een secanswand met daarbovenop een parapet in zichtbeton - helt over richting het strand. De tweede muur (aan landzijde) heeft de vorm van een zitbank en werd ook bovenop een secanswand geplaatst. Daarnaast werd ook de rotonde vernieuwd en versterkt. Daar kwamen een nieuw windscherm, een podium en een nieuwe verharding met een petanquebaan, een sportterrein en een skatepark.

De werken omvatten onder meer:

  • Het gefaseerd openbreken van de bestaande zeedijk.
  • Het verbreden van de zeedijk met 3 en 10 meter.
  • Het bouwen van een zeewaartse waterkering met een betonnen keermuur.
  • Het bouwen van een landwaartse waterkering met een betonnen keermuur in de vorm van een zitbank.
  • De studie, het bouwen en het onderhoud van mobiele waterkeringen die de uniforme openingen tussen de landwaartse waterkering moeten dichtzetten.
  • De aanleg van een nieuwe zeedijk met kleiklinkers.
  • Het bouwen van een podiumconstructie op de rotonde met zeewerende functie.
  • Het aanpassen van het windscherm op de rotonde.
  • Het vernieuwen van de dakdichting van de ondergrondse parkeergarage onder de rotonde.
  • Het voorzien in straatmeubilair op de zeedijk en op de rotonde.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Waterbouw - Renovatie

WILLEMEN INFRA beheerst alle aspecten van de wegenbouw. Niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten hebben we in eigen beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, … Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd.

Franki Construct behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Willemen General Contractor, Cosimco, Franki, Aswebo en Aannemingen Van Wellen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijven
Zeedijk, Wenduine, West-Vlaanderen, Belgium
Bouwheer 
Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust
Tijdelijke handelsvennootschap 
Aswebo, Franki Construct
Studiebureau 
Haegebaert
Oppervlakte ondergronds 
750m²
Uitvoeringstermijn
9 maanden
Start werken
09-2014
Einde werken
06-2015