Description

Dit type van burgerlijke bouwprojecten richten zich op het ontwerp en beheer van waterbouwkundige werken voor algemeen nut. Voor dergelijke projecten kunnen we een beroep doen op ons eigen studiebureau dat de meest geschikte en economisch haalbare uitvoeringsmethodes uitwerkt, in nauwe samenwerking met de klant. Naast onze knowhow en technische competentie speelt de ingenieuze en inventieve aanpak van onze ingenieurs eveneens een doorslaggevende rol.

Since 1998 Franki has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.

Since 1998 Franki Construct has been part of Willemen Groep, the largest family construction group in Belgium.

Contractors