Description

WILLEMEN GROEP bouwt een breed gamma aan collectieve huisvesting, zoals sociale wooncomplexen, en dat via verschillende formules waaronder CBO’s (publiek-private samenwerkingen binnen de sociale huisvestingssector). Uiteraard zijn we daarbij vertrouwd met de voorschriften van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de Société Wallonne du Logement (SWL) en die van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). Die eisen vertalen we in het bouwprogramma. 

Bij Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO), een publiek-private samenwerking binnen de sociale huisvestingssector, bouwen we naar eigen ontwerp en op een terrein dat we zelf aanbrengen. Dit alles gebeurt telkens in nauwe samenwerking met de plaatselijke huisvestingsmaatschappij. We volgen nauwgezet alle voorschriften (ook de technische en financiële) van de VMSW, maar nemen verder het totale plaatje voor onze rekening. We hebben intussen in heel wat steden en gemeenten CBO’s opgeleverd, en dit telkens in samenwerking met gespecialiseerde architectenbureaus en alle andere actoren in het bouwproces.

Depuis 1998, Franki appartient à Willemen Groep, le plus grand groupe familial de construction en Belgique.

Depuis 2005, Cosimco appartient à Willemen Groep, le plus grand groupe familial de construction en Belgique.

Depuis 1998, Franki Construct appartient à Willemen Groep, le plus grand groupe familial de construction en Belgique.

Willemen Construct est née le 1er juillet 2018 de la fusion entre Willemen General Contractor et le département construction de Kumpen.

Entrepreneurs