Beschrijving

WILLEMEN GROEP bouwt een breed gamma aan collectieve huisvesting, zoals sociale wooncomplexen, en dat via verschillende formules waaronder CBO’s (publiek-private samenwerkingen binnen de sociale huisvestingssector). Uiteraard zijn we daarbij vertrouwd met de voorschriften van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), de Société Wallonne du Logement (SWL) en die van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). Die eisen vertalen we in het bouwprogramma. 

Bij Constructieve Benadering Overheidsopdrachten (CBO), een publiek-private samenwerking binnen de sociale huisvestingssector, bouwen we naar eigen ontwerp en op een terrein dat we zelf aanbrengen. Dit alles gebeurt telkens in nauwe samenwerking met de plaatselijke huisvestingsmaatschappij. We volgen nauwgezet alle voorschriften (ook de technische en financiële) van de VMSW, maar nemen verder het totale plaatje voor onze rekening. We hebben intussen in heel wat steden en gemeenten CBO’s opgeleverd, en dit telkens in samenwerking met gespecialiseerde architectenbureaus en alle andere actoren in het bouwproces.

Franki behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep en is gespecialiseerd in de bouw en renovatie van gebouwen en in de burgerlijke bouwkunde.

Cosimco is gespecialiseerd in huisvesting voor bedrijven, utiliteitsbouw en collectieve huisvesting en behoort sinds 2005 tot de Willemen Groep.

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

Willemen Construct is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen.

Aannemingsbedrijven