Cosimco

Activiteiten

Industriebouw & logistiek

De kernactiviteit van Cosimco is industriebouw. Cosimco heeft duizenden vierkante meters magazijnen, logistieke-, bedrijfs- en productiegebouwen op zijn palmares. De klemtoon van onze activiteit ligt op het huisvesten van bedrijven in al haar facetten, elk gebouw is een prototype, elk gebouw moet beantwoorden aan de verwachtingen van zijn eindgebruiker. De flexilbiliteit om aan alle noden van een bouwprogramma een antwoord te kunnen bieden is een onderdeel van ons handelsmerk: “Onze ernst van aanpak is uw zekerheid voor een duurzame toekomst van uw gebouw."

Kantoren

Cosimco participeert actief in het hele bouwproces, van het opstellen van het bouwprogramma tot de sleuteloverhandiging bij ingebruikname.  Wij vinden het belangrijk mee te werken aan het ontwerp en de optimalisatie van het gebouw, met eerbied voor het gestelde budget, de te leveren kwaliteit en de gemaakte afspraken. Onze medewerkers hebben multidisciplinaire kennis in ontwerp en bouw.  Kortom, Cosimco heeft alles in huis om uw kantoorproject te realiseren.

Utiliteitsgebouwen

Onder de noemer “utiliteitsbouw” vinden we vaak gebouwen van openbaar nut;  scholen, sportcentra, cultuurhuizen, jeugdherbergen of gebouwen bestemd voor een overheid. Deze projecten komen meestal aan bod via openbare aanbestedingen, ook voor besturen en overheden worden deze projecten onder de vorm van een “wedstrijdaanbesteding” aangeboden. Cosimco treedt dan niet enkel op als aannemer, maar ook als initiator van een team dat een optimaal gebouw weet te ontwerpen, begroten en bouwen volgens het programma van de voorschrijvers; de design & buildformule.

ONDERWIJS
PUBLIEK
SPORT & ONTSPANNING

ResidentieEL, SOCIALE HUISVESTING & ZORG

Cosimco bouwt een breed gamma aan residentiële gebouwen of collectieve huisvesting; wooncomplexen, jeugdherbergen, sociale woningen (Cosimco is vertrouwd met de voorschriften van VMSW), assistentiewoningen, rusthuizen, enz.  “Collectieve huisvesting” is de noemer van woningen waarvan de uitrusting en materialen per woning identiek zijn. Wij bouwen zowel als bouwpartner als als initiator van dit type van projectontwikkeling, deze worden dan als promotie gedragen door onze gespecialiseerde zustermaatschappij Willemen Real Estate.