Franki

Activiteiten

gebouwen

Hotels, scholen, kantoor- of appartementsgebouwen, hoofdzetels van bedrijven, recreatiecentra, sporthallen, elementen van het openbaar, religieus of particulier erfgoed, sociale woningen, showrooms, …; Franki is een grote naam in de bouwsector, en brengt tal van vakgebieden samen in verschillende activiteiten:

  • de bouw van openbare en particuliere gebouwen;
  • de bouw van woningen en kantoren;
  • de bouw van industriële hallen;
  • de restauratie van beschermde gebouwen;
  • renovatie.

Burgerlijke bouwkunde

Deze zeer gediversifieerde groep van vakgebieden wordt concreet aangewend bij:

  • de bouw van kunstwerken: tunnels, bruggen, viaducten, stuwdammen enz.;
  • herstellen van beton;
  • waterzuivering door de bouw van waterzuiveringsstations;
  • industriële werkzaamheden voor grote, meestal internationale groepen.

Na lange tijd wereldwijd actief te zijn geweest, opteerde de onderneming enkele jaren gelden voor een strategische heroriëntering van haar activiteiten. Zo is Franki vandaag actief in het Waals en Brussels Gewest, met eveneens stevige ambities in onmiddellijk aangrenzende regio's, zoals Noord-Frankrijk en het Groothertogdom Luxemburg.