Franki

Erkenningen en attesten

De tevredenheid van de klant is ons voornaamste streefdoel. Een efficiënte organisatie zorgt ervoor dat de kwaliteit van ieders werk continu verbetert en gebreken in de uitvoering worden voorkomen.

Het management van Franki onderstreept dat behalve de rentabiliteits- en kwaliteitsdoelen – die belangrijk zijn voor het voortbestaan van een onderneming –  er ook voortdurend aandacht nodig is voor allerlei voorschriften. Die moeten er immers voor zorgen dat alle medewerkers van de onderneming in omstandigheden kunnen werken die hun fysieke integriteit garanderen en rekening houden met hun huidige en toekomstige gezondheid. Ook het respect voor het ons omringende leefmilieu past binnen deze visie. De bijzondere aandacht die we schenken aan veiligheid- gezondheid en milieu maakt integraal deel uit van onze bedrijfscultuur. Franki is dan ook trotse bezitter van de ISO9001 - 14001 en VCA**-certificaten.

Franki is officieel erkend als aannemer van werken voor de volgende klassen en categorieën:

  • 2G3 - 2G5
  • 4D17 - 5F2
  • 5D8 - 5D16 - 5D20 - 5E2
  • 7D4 - 7D5 - 7D18 - 7G
  • 7C + 7C1 + 4C5
  • 7P1 + 5P2 + 5P3 + 5S1
  • 8D + 8D1
  • 8E + 8E1
  • + erkenning betonherstelling
  • + registratie als aannemer voor bodemsanering