AP Hogeschool Campus Spoor Noord - Antwerpen

Beschrijving 

De nieuwbouw is opgebouwd uit een trapeziumvormig hoofdgebouw, gelegen aan de Noorderplaats (Italiëlei), een rechthoekig gebouw aan de Ellermanstraat, een langgerekt gedeelte in laagbouw aan de Noorderlaan en tot slot een binnenplaats met auditoria, een groene zone en een helling naar de uitgestrekte ondergrondse parking. Deze nieuwe campus zal 3.500 studenten huisvesten die er de professionele bacheloropleidingen zullen volgen.

Bekijk de video over de officiële opening in september 2015.

Het gebouw omvat:

 • 9 aula's variërend van 70 tot 250 personen
 • 49 standaard leslokalen gaande van 12 tot 70 zitplaatsen
 • 12 speciaal uitgeruste pc-lokalen
 • 57 specifiek ingerichte leslokalen
 • een bibliotheek van 900 m²
 • een cafetaria met 700 zitplaatsen
 • een hoofdinkom met onthaal aan de Noorderplaats
 • secundaire inkomzones langs de parkhelling en Ellermanstraat
 • fietsstallingen, toegankelijk via Ellermanstraat en parkhelling
 • een ondergrondse parking via de Ellermanstraat
 • decompressiezones en studieruimtes verspreid over de campus
 • administratieve zones

Categorie: Gebouwen; Onderwijs - Bouwteam - Design & Build

Willemen Construct is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Uitgevoerde werken 
Bouw van campus voor 3.500 studenten met: 3 gebouwen, auditoria, groene binnenplaats en ondergrondse parking
Bijzondere kenmerken 
Design, Build, Maintain
Noorderplaats 2, Antwerpen, Antwerpen, België
Bouwheer 
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Bedrag 
€50.000.000
Architecten 
POLO Architects
Jaspers-Eyers & Partners
Tijdelijke handelsvennootschap 
Willemen General Contractor, Interbuild
Studiebureau 
Abcis-Van Wetter (stabiliteit), VK Engineering (technieken), Venac (akoestiek)
Oppervlakte bovengronds 
23 240m²
Oppervlakte ondergronds 
13 050m²
Uitvoeringstermijn
2 jaar 10 maanden
Start werken
08-2012
Einde werken
06-2015