Centre Hôspitalier Régional - Hoei

Beschrijving 

Ontwerp, bouw en voorfinanciering van een nieuw woonzorgcentrum voor ouderen.

Project voor het gedeelte “woonzorgcentrum”:

  • een rust- en verzorgingstehuis met 121 bedden, waarvan 6 bedden voor kortverblijf. Het aantal bedden kan uitgebreid worden naar 133;
  • een dagverzorgingscentrum met 15 plaatsen;
  • een residentie met 20 serviceflats;
  • parking;
  • de afbraak van de hal van de vroegere Thiry-fabriek;
  • de aanleg van straten en voetpaden op het terrein van het woonzorgcentrum.

De uitdaging van het project bestaat erin het stadscentrum, het ziekenhuis en de wijk “Sainte-Catherine” met elkaar te verbinden. Dankzij die verbindingsas krijgen “vergeten” stadsdelen een nieuw leven. Het geheel van de nieuwe functies heeft als bestemming “stedelijke activiteiten met parkkarakter”. Het project is breed opgezet want het is bedoeld voor een doelgroep van mensen die noch willen noch kunnen wonen in een afgelegen gebied. Ze willen alle faciliteiten waarop ze een beroep doen binnen handbereik hebben en genieten van een dynamische omgeving met allerlei diensten en handelszaken.

De verschillende functies van het project werden op een eenvoudige en duidelijke manier geconcretiseerd, zowel qua opzet als omvang. Om dit te bereiken hebben we rekening gehouden met het parcours dat elke mogelijke gebruiker van het centrum aflegt zodra hij het gebouw betreedt. Het centrum werd gebouwd in een H-vorm, wat een eenvoudige organisatie en een gemakkelijke oriëntatie van de bewoners toelaat. Deze aanpak sluit aan bij onze algemene betrachting om het gebouw zo comfortabel en ergonomisch mogelijk te maken en zo de levenskwaliteit van de bewoners en van het personeel te verbeteren.

De energieprestaties van het project werden geraamd op K27 (60kWh/m².jaar volgens het PHPP). Maar het project gaat verder dan louter energieoverwegingen. We hebben een globale duurzaamheidsfilosofie gehanteerd die de milieu-impact vermindert en ook een sociale meerwaarde biedt.

Categorie: Gebouwen; Zorg - Design & Build

Franki behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep en is gespecialiseerd in de bouw en renovatie van gebouwen en in de burgerlijke bouwkunde.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
rue des Trois Pont 2, Huy, Liege, België
Bouwheer 
Centre Hospitalier Régional de Huy
Architecten 
Bureau Garcia
Studiebureau 
Bureau Pirnay (stabilité), TPF Engineering (techniques spéciales), Neo-Ides (énergie-environnement)
Uitvoeringstermijn
2 jaar 9 maanden
Start werken
04-2017
Einde werken
01-2020