Cokereenheid ExxonMobil - Haven Antwerpen

Beschrijving 

ExxonMobil, vooral bekend van de merknaam Esso, start in de Antwerpse haven met de bouw van een nieuwe cokereenheid van liefst vijf voetbalvelden groot. Franki Construct heeft twee verschillende loten toegewezen gekregen van respectievelijk twee en drie miljoen euro. De totale investering van ExxonMobil bedraagt 800 miljoen euro en zal op termijn 70 vaste jobs creëren.

Franki Construct is met deze nieuwe cokereenheid niet aan zijn proefstuk toe. Eerder bouwde het voor Esso in de Antwerpse haven de High Pressure Hydro Treater, een ontzwavelingsinstallatie die onder hoge druk met waterstof diesel ontzwavelt (foto). De aannemingssom toen bedroeg 13 miljoen euro. Enkele jaren later investeert ExxonMobil in totaal bijna 800 miljoen euro in de grootste en laatste stap van de vernieuwing van de Antwerpse raffinaderij.

De Delayed Coker Unit zal zware stookolie verwerken tot milieuvriendelijke diesel voor schepen, auto’s en vrachtwagens. Vroeger werden die zware oliefracties – die veel zwavel bevatten – gebruikt als scheepsbrandstof, maar door de strengere milieuregels kan dat niet langer. De bouw van de cokereenheid zal drie jaar in beslag nemen en gedurende die tijd werk verschaffen aan 700 tot 1.200 bouwvakkers en specialisten. De installatie levert nieuwe 70 jobs op, bovenop de 1.000 banen in de Antwerpse raffinaderij.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Industrie

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Bijzondere kenmerken 
Uitvoeren van werken binnen in dienst zijnde units van de raffinaderij
Polderdijkweg 3, Antwerpen, Antwerpen, België
Bouwheer 
ExxonMobil
Architecten 
Foster Wheeler Italiana (EPC-3 en KEN 101)
Jacobs (Keromax)