Ter Heide - Zonhoven & Genk

Beschrijving 

Ter Heide is een zorgaanbieder die verspreid over vier campussen (Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren) ondersteuning biedt aan 430 kinderen en volwassenen met een meervoudige beperking. Het merendeel van de gebouwen van Ter Heide op de campussen Genk en Zonhoven dateert van eind jaren 70, begin jaren 80. Om de vernieuwingsoperatie te structureren, werd een masterplan van 4 fases uitgewerkt. Fase 1 met de nieuwe gebouwen voor het dagcentrum en woonbuurt Oase (4 woningen) is al gerealiseerd.

Willemen Construct kreeg de opdracht voor Fase 2 die de creatie inhoudt van 10 nieuwe residenties verdeeld over 3 verschillende woonbuurten: Eik en Berk in Zonhoven en Heuvel in Genk, bestemd voor de drie doelgroepen waaraan Ter Heide begeleiding biedt. In Zonhoven bouwen we concreet 3 MED-woningen en 3 MID-woningen. In Genk bouwen we 2 GES-woningen, 1 GES-structuur woning en 1 GES+ woning.

Het ontwerp is sterk geënt op kostprijsbewust bouwen en zet maximaal in op (gesubsidieerde) oppervlakte voor de bewoners. De personeelsgebonden oppervlakte – bv administratieve ruimtes – wordt zo laag mogelijk gehouden, onder meer door te werken met flexibele kantoren en één groot, centraal gebouw. Het project zet sterk in op hernieuwbare energie d.m.v. regenwaterrecuperatie voor toiletspoelingen en buitenkranen, zonneboilers voor warm water, warmtepompen gecombineerd met vloerverwarming, koude-warmte-opslag via een beoveld, ledverlichting, zonwerende dubbele hoogrendementsbeglazing, enz.

Willemen Construct staat in voor de ruwbouw wind- en waterdicht, de afwerking, de technieken en omgevingsaanleg. Een uitdaging op organisatorisch vlak is het gelijktijdig bouwen op twee fysiek gescheiden locaties.

 

Willemen Construct is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Jacob Lenaertstraat 33, Zonhoven, Limburg, België
Klotstraat 125, Genk, Limburg, België
Bedrag 
€22.000.000
Architecten 
Dierendonckblancke Architecten
Studiebureau 
Mouton, Boydens, Daidalos Peutz, Atelier Ruimtelijk Advies, Groep Ibeve
Start werken
08-2022