E34: Structureel onderhoud - Lille-Turnhout

Beschrijving 

Van Lille tot Turnhout bestaat de wegverharding van de E34 uit platenbeton. Deze verharding heeft zijn tijd gehad. Samen met Colas zal Aswebo de bestaande verharding van Lille t.e.m. Turnhout volledig opbreken om erna het rijvak te voorzien van een asfaltverharding.

Er zijn vier fasen voorzien:

  • Fase 1: voorbereidende werken richting Nederland (aanleggen pechhavens, realiseren doorsteken, onderhoud bestaande verharding, markeringen, …).
  • Fase 2: heraanleg richting Antwerpen
  • Fase 3: heraanleg richting Nederland
  • Fase 4: aanleg definitieve toplaag + markeringen richting Antwerpen tijdens een weekend.

Deze werken zijn gelegen tussen kmpt. 28.50 en kmpt. 37.50:

  • van kmpt. 28.50 tot kmpt. 31.50 = vaste gedeelte
  • van kmpt. 31.50 tot kmpt. 37.50 = voorwaardelijke gedeelte

De rijbaan richting Antwerpen wordt eerst aangepakt. Over deze zone wordt tijdens de derde fase over de tussenlaag gereden. De rijbaan richting Nederland wordt aansluitend aangepakt. Hier wordt een definitieve toplaag voorzien. Aansluitend hieraan wordt tijdens een weekend de rijbaan richting Antwerpen voorzien van een definitieve toplaag en bijhorende markeringen.

WILLEMEN INFRA beheerst alle aspecten van de wegenbouw. Niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten hebben we in eigen beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, … Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Antwerpen, Belgium
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen
Bedrag 
€8.474.000
Tijdelijke handelsvennootschap 
Aswebo, Colas
Studiebureau 
Sweco Belgium