Noord-Zuid Kempen - Kasterlee-Geel

Prev Next
Beschrijving 

De Kempense Noord-Zuidverbinding bestond uit twee deelprojecten:

-     Doortrekken van de N19g tussen Kasterlee en Geel

-     Heraanleg van het op- en afrittencomplex Geel-West

a. Doortrekken van de N19g tussen Kasterlee en Geel

Parallel met de bestaande N19 tussen Kasterlee en Geel werd een nieuwe weg aangelegd voor het doorgaand verkeer, dat voornamelijk bestaat uit vrachtverkeer. Deze nieuwe weg sluit in het noorden aan op het bestaande kruispunt van de N19g en de N123 in Kasterlee en in het zuiden op de nieuw kruispunt met de ring rond Geel.

Omdat de nieuwe weg enkel voor het doorgaand verkeer bedoeld is, sluiten de bestaande dwarswegen er niet op aan. Om oost-westverplaatsingen toch mogelijk te maken lopen een aantal van de bestaande dwarswegen via een tunnel onder de N19g.

b. Heraanleg van het op- en afrittencomplex Geel-West

Bij de heraanleg werden de op- en afritten van de E313 samen met de aanliggende kruispunten gebundeld in twee grote rotondes. Het doorgaand verkeer tussen Geel en Westerlo werd hierbij via een brug over de noordelijke rotonde geleid.

Er werd een nieuwe brug over het Albertkanaal aangelegd, waarbij rekening werd gehouden met de plannen om het kanaal te verbreden. De nieuwe brug over het kanaal sluit aan op de noordelijke rotonde. 

Ook het kruispunt van de N19 met de Hertalseweg werd heringericht.

Via www.noordzuidkempen.be/terugblik komt u terecht op onze speciale terugblikpagina, een mooi digitaal souvenirtje. U vindt er info en foto’s van de mijlpalen van de Noord-Zuid Kempen, alsook een filmpje waarin we de bouw van de fly-over nog eens overdoen in minder dan één minuut. De beelden werden gemaakt door de webcam op de watertoren van Geel-West. We keren dus terug in de tijd. Beslist de moeite waard.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Bruggen, Tunnels - Wegenbouw; Asfaltwerken, Betonwerken - PPS

Kumpen behoort sinds de overname van Aswebo in 2011 voor 50% tot de Willemen Groep. Vanaf 2018 wordt Kumpen helemaal geïntegreerd in de groep.

Aswebo behoort sinds 2011 tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Willemen General Contractor, Cosimco, Franki Construct, Franki en Aannemingen Van Wellen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijven
Antwerpen, België
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer
Tijdelijke handelsvennootschap 
Aswebo, Kumpen, Jan De Nul
Uitvoeringstermijn
2 jaar 8 maanden
Start werken
08-2011
Einde werken
04-2014