Smeeroliënfabriek Q8 - Hoboken

Beschrijving 

Fase 1

 • Empty Pack Warehouse
 • Opslagplaats voor vaten
 • Staalbouw met betonnen prefabpanelen met patroon
 • Overspanningen van 35 m
 • Brandwand in cellenbeton

Fase 2

 • Blending Plant
 • Opslagmagazijn bestaande uit staalstructuur met architectonische betonpanelen en brandwanden
 • Buffertanken: 90.000 liter d.m.v. beschoeiing
 • Blending Building: kantoorgebouw met burelen, labo, electrisch onderstation, compressor house
 •  en productieruimte met 16 tanks
 •  Het gebouw is een staalconstructie met diamantvormige betonnen gevelpanelen en met brandweerstand van 120 min
 • Addititive tank area: vloeistofdichte inkuiping voor 42 tanks
 • Day tank area: vloeistofdichte inkuiping voor 32 taks
 • Stock tank area met funderingen voor 27 tanks
 • Ter plaatse gestorte beton: 6.500 m³, voorzien van wapeningsstaal
 • Fireproofinf: 8.500 m²

Fase 3

 • Uitbreiding van het Empty Pack Warehouse, een staalconstructie
 • Uitbreiding van de Blending Building, een staalconstructie
 • Nieuwe Additive Warehouse: een betonnen prefabstructuur
 • Wegenis- en infrastructuurwerken: 2000 m²

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Industrie

Franki Construct is gespecialiseerd in de burgerlijke bouwkunde en de (zware) industriebouw en behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Benzineweg 4, Antwerpen, Antwerpen, België
Bouwheer 
Kuwait Petroleum Belgium
Start werken
01-2015