Cosimco

Info

Cosimco is gespecialiseerd in huisvesting voor bedrijven, utiliteitsbouw en collectieve huisvesting en behoort sinds 2005 tot de Willemen Groep.

Contact

Kartuizersweg 1
Rand 7 - Z.3 - 3890
2550
Kontich
België
Tel 
+32 3 450 77 00
BE 0419.877.168

Video

[TIMELAPSE] Datacentercampus CyrusOne in Polanenpark (Amsterdam)
Datacentercampus Polanenpark
Cosimco en Domus Logistics op Kanaal Z
Kanaal Z: Domus Logistics

COSIMCO is een algemene aannemer (klasse D8). Onze kernactiviteit is huisvesting voor bedrijven zoals productie- en logistieke gebouwen en kantoorgebouwen. Utiliteitsbouw en collectieve huisvesting behoren eveneens tot de activiteiten van Cosimco.

Naast de klassieke uitvoering van een architecturaal ontwerp dat van een opdrachtgever wordt ontvangen, hebben we een eigen design & buildteam dat een project van A (zoeken van een gepast stuk bouwgrond) tot Z (oplevering) kan uitwerken.

Cosimco biedt totaaloplossingen in de bouwsector. De klemtoon wordt gelegd op industriële complexen, waarbij naast de kwaliteit en de prijs, de snelheid waarmee het gebouw ter beschikking van de klant wordt gesteld evenzeer belangrijk is.

Cosimco participeert actief in het gehele bouwproces, vanaf het opstellen van het bouwprogramma tot de sleuteloverhandiging bij ingebruikneming. Cosimco vindt het belangrijk mee te werken aan het ontwerp en de optimalisatie van het gebouw, met eerbied voor het gestelde budget, de te leveren kwaliteit en de gemaakte afspraken.

Cosimco wenst zijn multidisciplinaire kennis in ontwerp en bouw voor industriële gebouwen, maar ook in utiliteits- of kantoorbouw als prioritaire aanpak van een bouwproject te bewerkstelligen. De onderneming heeft hiervoor een aangepaste organisatie en de nodige kennis in huis.