MVO

Maatschappelijk Verantwoord en duurzaam Ondernemen

Als één van de grootste familiale bouwgroepen in België vinden we het onze plicht om bij te dragen aan een duurzame en kwalitatieve samenleving en wereld. En ook onze medewerkers vinden het belangrijk om dit engagement mee op te nemen. Allemaal samen leverden we de voorbije jaren inspanningen om de impact van onze activiteiten op het milieu te verbeteren. Zo zetten we onze schouders mee onder de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Willemen Groep was bovendien een van de eerste Belgische bedrijven om het SDG-charter te ondertekenen. In 2020 beloonde de Verenigde Naties onze inspanningen met het UNITAR-certificaat. Een erkenning waar we bijzonder trots op zijn.

Zoals je verderop op deze pagina kan lezen, nemen we tal van concrete maatregelen om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen mee in te vullen. Die werden tot dusver positief beoordeeld door de evaluatiecommissie, die ons in 2020 voor het derde jaar op rij beloonde met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Het leverde ons met het UNITAR-certificaat zelfs erkenning op het hoogste niveau op. Daarnaast pionieren we samen met enkele andere actoren uit de bouwsector in circulair bouwen. Met de andere partners in de Green Deal Circulair Bouwen engageren we ons om de komende jaren ervaring op te bouwen en uit te wisselen rond deze vorm van kringloopeconomie.


 


Mensen

Onze groep telt vandaag 2.400 medewerkers van meer dan 30 verschillende nationaliteiten. Ongeveer een derde van ons personeelsbestand is ouder dan 50. In ons rekruteringsbeleid wordt slechts één criterium gehanteerd: de beste kandidaat krijgt de job. Daarbij kijken we nooit naar geslacht, etnische afkomst, godsdienst, leeftijd of seksuele geaardheid.

Bovendien zijn enkele van onze bedrijven erkend als inschakelingsbedrijf omdat ze langdurig werklozen kansen bieden op een langlopende tewerkstelling. Daarnaast hebben we een aantal medewerkers onder het IBO- (Individuele Beroepsopleiding voor Werkzoekenden) of GIBO- (Gespecialiseerde IBO voor mensen met een arbeidshandicap) statuut. Deze medewerkers kunnen rekenen op interne begeleiding en verdere opleidingen.

“Ik kon geen diploma voorleggen, maar de groep zag verder dan een stuk papier waardoor ik me tot IT-developer heb kunnen ontplooien.”
Lars, medewerker met IBO-statuut

Behalve in België zijn we ook actief in het buitenland. Bij onze buitenlandse projecten werven we lokale arbeiders. We leiden deze mensen op, zodat ze in hun vak kunnen groeien en hun vaardigheden verder ontplooien. Ze kunnen bovendien rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Onze groep telt in totaal zo’n 350 medewerkers jonger dan 36 jaar. Voor hen is er het Willemen Intercompany Network for a Great Start. Wings brengt hen op regelmatige tijdstippen met elkaar in contact tijdens leuke en leerrijke activiteiten. Het zorgt er voor dat onze jonge en dus minder ervaren medewerkers elkaar makkelijker kunnen vinden als ze eens wat raad of hulp nodig hebben. Met andere woorden: Wings geeft onze jongeren vleugels.

Gezondheid

Een ongeval is snel gebeurd, zeker in onze sector. Daarom rollen we op regelmatige tijdstippen sensibiliseringscampagnes uit met de focus op veiligheid en veilig werken. Het is onze ambitie om het aantal arbeidsongevallen met verlet tot gevolg tot nul te herleiden. Want elk ongeval is er één te veel. Om dat doel te bereiken is er sinds 2012 ‘GO FOR ZERO’, onze eigen veiligheidscampagne waarbinnen we tal van acties ondernemen.

Willemen Groep - Go For Zero

We investeren daarnaast fors in bijscholingen en organiseren jaarlijkse opleidingsdagen voor onze bouwvakkers en wegenwerkers met veiligheid als centraal thema. Ook houdt elke werf maandelijks minstens één toolboxmeeting. Tijdens die vergaderingen wordt stilgestaan bij de reële gevaren op de werf.

Opleidingsdag 2016 in De Schorre, Boom

“Elk ongeval kan vermeden worden en iedereen heeft daar een rol in te vervullen: van bouwvakker over werf- of projectleider tot de directie.”
Peter, Hoofd van de Interne Preventiedienst

Maar ons verantwoordelijkheidsgevoel voor onze medewerkers stopt natuurlijk niet wanneer ze het kantoor verlaten of de werfhekken achter zich sluiten. De helft van alle dodelijke arbeidsongevallen in ons land grijpen plaats op de baan. Sinds 2016 rollen we daarom ieder jaar opnieuw onze eigen verkeersveiligheidscampagne Safe Forward uit. We focussen daarbij op specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld afleiding achter het stuur, snelheid of stress en agressie. Onze medewerkers ondertekenden een bijhorend charter dat een prominente plaats kreeg in het hoofdkantoor. Daarnaast zetten we ook mee onze schouders onder 'Safety My Priority', een sensibiliseringscampagne van de Confederatie Bouw om het aantal arbeidsongevallen in de sector terug te schroeven. 

Behalve het vermijden van ongevallen, zetten we fors in op de gezondheid van onze medewerkers. Nieuwe medewerkers krijgen op hun eerste werkdag een herbruikbare waterfles cadeau. Het is bovendien op al onze bedrijfssites verboden om te roken. Maar ook buiten de bedrijfsmuren willen we een verschil maken. Daarom steunen we ‘Join For Water’. Dankzij deze ngo krijgen jaarlijks tienduizenden mensen toegang tot duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair en hygiëne, of water voor landbouw. Via Ondernemers voor Ondernemers, steunen we heel concreet dit project in Ituri (Oost-Congo).

"Door drinkbaar water in Afrikaanse dorpen te brengen, verbeteren we heel concreet de welvaart van veel mensen."
Filip, Administratief Directeur

Onderwijs

Een bedrijf kan maar groeien als zijn medewerkers kunnen meegroeien. Daarom geven we onze mensen alle kansen om zich te ontplooien. In 2012 hebben we de Willemen Academy opgericht, een eigen opleidingsinstituut waarbinnen we onder meer tweejarige (Advanced) Masterclass-trajecten aanbieden. De Willemen Academy bundelt al onze interne opleidingen.

Maar we steunen ook externe initiatieven met een focus op opleiding. Zo nemen we elk jaar opnieuw deel aan de YOUCA Action Day. Tijdens die dag gaan 15.000 leerlingen tussen 15 en 18 jaar oud aan de slag bij bedrijven. Hun dagloon gaat integraal naar projecten die jongeren in het buitenland onderwijskansen geven. Ook YouthStart is een organisatie die we voluit steunen. Deze non-profitorganisatie wakkert de ondernemingszin aan bij kanszoekende jongeren tussen 16 en 30 jaar oud en geeft hen kansen om hun ambities waar te maken.

Jong talent zetten we dus graag in de spotlights. Sinds 2015 reiken we om de twee jaar samen met Mechels kunstencentrum nOna de Cedric Willemen Award uit aan een beloftevolle filmmaker. De winnaar ontvangt een bedrag van 2.500 euro en wordt verder begeleid door nOna. Op die manier willen we jonge videokunstenaars de kans geven om zich verder te ontplooien. Daarnaast moet de award de herinnering aan Cedric – zelf een gepassioneerd student aan de LUCA School of Arts – levend houden. Cedric overleed in 2015. Hij was pas 21 jaar jong. 

“Kansen geven aan jong talent en hen helpen ontplooien is een kernwaarde in de bedrijfscultuur van Willemen Groep.”
Bram, Communication Maker


Milieu

Onze economie is een wegwerpeconomie. In de bouw is dat helaas niet anders. De materialen gebruikt voor de constructie van een gebouw of infrastructuur worden vandaag in onze sector hoogstens gerecycleerd om opnieuw te gebruiken bij de productie van nieuwe materialen. Willemen Groep wil beter doen en daarom zoeken we mee naar oplossingen voor hergebruik van producten en materialen, liever dan recyclage ervan na de sloop. Onze groep zet op dit moment haar eerste stappen in het opbouwen van de nodige kennis om met succes circulair te bouwen. Circulair bouwen is immers de overtreffende trap van duurzaam bouwen.

Daarnaast ondernemen we tal van acties rond duurzaamheid en milieu. Zo zoeken we actief naar oplossingen om onze werven op een zo milieuvriendelijke manier van elektriciteit te voorzien. Waar mogelijk kiezen we voor een aansluiting op het openbare elektriciteitsnet en we maken steeds vaker gebruik van hybride battery packs die overtollige energie kunnen opslaan in een batterij. Enkel bij een hoge stroomvraag start de generator op. We springen dus niet enkel efficiënter om met energie, we genereren ook minder CO2-uitstoot dan met continu draaiende dieselgeneratoren. Bovendien ondervindt de omgeving minder geluidsoverlast.

Veel van de milieuacties die we ondernemen, kaderen in het milieumanagementsysteem ISO14001. We waren trouwens een van de eerste bouwbedrijven in België met dat certificaat. Bovendien dragen steeds meer gebouwen die we opleveren een BREEAM of Leed duurzaamheidslabel. En intussen beschikken we ook over een grondige expertise in de passiefbouw.

Onze infratak beschikt over vijf asfaltproductieplants die de laatste jaren allemaal zijn overgeschakeld op gas. De installaties voldoen aan de strengste eisen op vlak van geluid, geurhinder en de emissie naar bodem en lucht. Willemen Infra was in 2015 de eerste en enige asfaltproducent in België met een goedgekeurd validatiedossier voor Asfalt Verlaagde Temperatuur (AVT). AVT wordt geproduceerd en geplaatst aan een lagere temperatuur, waardoor er minder CO2 en schadelijke stoffen vrijkomen. Het asfalt is dus ook beter voor de gezondheid en het comfort van onze wegenwerkers.

Sinds 2019 nemen we actief deel aan een onderzoeksproject van de Universiteit Antwerpen en OCW (afdeling BAC) rond REjuveBIT. Dit VLAIO / Tetrafonds-project bestudeert onder meer de kwaliteit en het ecologische profiel van dit asfalt verrijkt met verjongingsmiddelen. Alleszins heeft het asfalt een kleinere ecologische voetafdruk dan de standaard variant. Op het vlak van wegenisbeton ontvingen we als eerste in België het BENOR-certificaat TRA 50.

Het bekendste product van onze inspanningen op het vlak van duurzaamheid en innovatie is misschien wel Drainphalt®: een zelf ontwikkelde waterdoorlatende verharding voor de aanleg van parkings, opritten en wegenis rond gebouwen. Het asfalt buffert het regenwater, zodat het geleidelijk aan kan doorsijpelen tot in het grondwater. Het maakt van Drainphalt® dé oplossing voor het almaar dalende grondwaterpeil. Bovendien wordt het Drainphalt® asfaltmengsel geproduceerd bij een lagere temperatuur, waardoor er minder energie wordt verbruikt én minder CO2 vrijkomt.

DRAINPHALT

Sinds 2016 zijn een groot deel van onze bedrijven gecertificeerd onder de CO2-prestatieladder. Dit managementsysteem stimuleert bedrijven om binnen de bedrijfsvoering, maar ook in projecten en in de toeleveringsketen, hun CO2-uitstoot te reduceren. Franki Construct haalt als piloot in onze groep niveau 4 op deze ladder. Alle andere bedrijven stappen vanaf 2020 in. De focus ligt daarbij op groene elektriciteit. Op onze bedrijfssites, werven en in onze centrales.

Naast sectorspecifieke initiatieven sluiten we graag aan bij bestaande acties zoals de Car Free Day waar we elk jaar opnieuw enthousiast aan deelnemen. Maar ook tijdens het jaar moedigen we onze medewerkers aan om zoveel mogelijk op een duurzame manier van en naar het werk te pendelen. Zo krijgen zelfs onze medewerkers met een bedrijfswagen een kilometervergoeding als ze de wagen op stal laten en voor de fiets kiezen. Voor korte verplaatsingen kunnen onze medewerkers gratis gebruik maken van bedrijfsfietsen. Ons wagenpark kleurt elk jaar steeds groener met CNG-, 100% elektrische en hybride wagens.

Bijenkasten aan ons hoofdkantoor zorgen niet alleen voor lekkere honing, ze dragen ook een steentje bij aan het ecosysteem en de biodiversiteit.

Verouderd IT-materiaal bezorgen we aan Out of Use, dat op zijn beurt een deel van de waarde schenkt aan Natuurpunt voor de jaarlijkse nationale boomplantactie in het kader van 'Bos voor Iedereen'. Twee vliegen in één klap: want zo zorgen we er niet alleen voor dat ons oud IT-materiaal wordt hergebruikt of gerecycleerd, maar dragen we tegelijk een belangrijk steentje bij aan een schoner milieu. De voorbije vijf jaar zorgde 'Bos voor Iedereen' voor maar liefst 14.000 m² aan nieuw bossen.

Partners

De wereld verbeteren kun je natuurlijk niet alleen. We stellen graag onze partners voor, die mee faciliteren in ons MVO-beleid en dus samen met ons bouwen aan een betere wereld. 

Ondernemers voor ondernemers | Voka - Vlaams netwerk van ondernemingen | YOUCA - Youth for Change and Action
Join For Water | BREEAM | LEED | YouthStart | Car Free Day

 • Respect - MVO - Logo Ondernemers voor ondernemers
   
  Respect - MVO - Logo Ondernemers voor ondernemers
 • Respect - MVO - Logo VOKA
   
  Respect - MVO - Logo VOKA
 • Respect - MVO - Logo VCDO
   
  Respect - MVO - Logo VCDO
 • Respect - MVO - Logo Youca
   
  Respect - MVO - Logo Youca

MVO-Nieuws

22/09/2016 - 16:45

De Car Free Day bij Willemen Groep was een succes. Liefst 157 medewerkers lieten hun auto aan de kant en kwamen met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar het werk. Een aantal collega’s sprak onderling af om te carpoolen. Al voor het vierde jaar op rij doen meerdere bedrijven uit de groep mee met Car Free Day.

03/08/2016 - 15:45

Willemen wil de uitstoot van CO2 op zijn werven met 20 procent laten zakken. Om dat doel te bereiken, brengt het vanaf vandaag zijn stroomverbruik op werven in kaart met de monitoringstool Smappee. Het doet dit in het kader van het ‘Less CO2’-project en in samenwerking met Jonathan Verbruggen, een laatstejaarsstudent Industrieel Ingenieur aan de KU Leuven.

26/10/2015 - 15:45

Begin oktober startte Willemen op de werf ’t Veer in Tielrode met een test van een hybride battery pack om de werf van stroom te voorzien. De geteste battery pack biedt een stroomsterkte van 100A.

17/09/2015 - 16:30

De Car Free Day bij Willemen Groep was een succes. Ondanks het slechte weer lieten ruim 120 medewerkers hun wagen thuis staan en kwamen met de fiets, te voet of met het openbaar vervoer naar het werk. Sommige collega’s spraken af om te carpoolen. Al voor het derde jaar op rij doen verschillende bedrijven uit de groep mee met Car Free Day.

19/11/2014 - 12:15

Aswebo is er in geslaagd om als eerste in België een goedgekeurd validatiedossier voor asfalt op verlaagde temperatuur (AVT) te bekomen voor de mengselfamilie SMA (steenmastiekasfalt) voor de asfaltplant in Gent. Dit wil zeggen dat Aswebo binnenkort in Gent alle SMA mag draaien tussen tussen de 115 en 160°C.

Pagina's