CBO Den Tir - Brugge

Beschrijving 

​Bouwen van 48 sociale appartementen.

CBO staat voor Constructieve Benadering Overheidsopdrachten, een publiek-private samenwerking binnen de sociale huisvestingssector. Cosimco bouwt naar eigen ontwerp en op terreinen die het zelf aanbrengt (design & build), dit telkens in nauwe samenwerking met de plaatselijke huisvestingsmaatschappij. Cosimco volgt hierbij steeds nauwgezet de voorschriften - zowel financieel als technisch - van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Het neemt met andere woorden het volledige plaatje voor zijn rekening.

Cosimco heeft in verschillende steden en gemeenten reeds succesvolle sociale bouwprojecten gerealiseerd, in samenwerking met gespecialiseerde architectenbureaus en alle andere actoren in het bouwproces.

Categorie: Gebouwen; Sociale huisvesting - Design & Build

Cosimco is gespecialiseerd in huisvesting voor bedrijven, utiliteitsbouw en collectieve huisvesting en behoort sinds 2005 tot de Willemen Groep.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Oude Kortrijkstraat 9, Brugge, West-Vlaanderen, België
Bouwheer 
Brugse Maatschappij voor Huisvesting
Bedrag 
€7.610.000
Architecten 
Architecten Groep III
Studiebureau 
Stabitec (stabiliteit, speciale technieken)
Uitvoeringstermijn
1 jaar 9 maanden
Start werken
12-2017
Einde werken
09-2019