Ontzwavelingsinstallatie Esso Belgium - Antwerpen

Beschrijving 

Dit project is een onderdeel van een wereldwijde inspanning om drie raffinaderijen in Europa (waaronder Antwerpen) en de VS uit te breiden en aan te passen om meer schone diesel te produceren.

Daardoor zal de productie van laagzwavelige diesel in die fabrieken met ruim 22 miljoen liter per dag toenemen.

De High Pressure Hydro Treater is een installatie die onder hoge druk met waterstof diesel ontzwavelt.

In het kader daarvan werden volgende werken uitgevoerd:

  • Site preparation works.
  • Paalfunderingen.
  • Betonnen funderingsmassieven.
  • Betonnen draagconstructies voor machines.
  • Aardinginstallatie ingewerkt in de funderingen.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Industrie

Franki Construct behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Willemen General Contractor, Cosimco, Franki, Aswebo en Aannemingen Van Wellen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Polderdijkweg, Antwerpen, Antwerpen, Belgium
Bouwheer 
Esso Belgium
Eindgebruiker 
Esso Belgium
Studiebureau 
Foster Wheeler
Uitvoeringstermijn
1 jaar 9 maanden
Start werken
05-2009
Einde werken
02-2011