Politiekantoor - Zaventem

Beschrijving 

Het nieuwe politiekantoor van Zaventem wordt opgevat als een politiehuis, dat uitnodigend is voor bezoekers, maar tevens de veiligheid en privacy garandeert voor het eigen personeel. De compacte organisatie draagt bij tot een logische en efficiënte organisatie van het politiekantoor. Bij de indeling werd werking volgens de clusters nauwgezet gevolgd en geoptimaliseerd.

Het gebouw heeft een laagdrempelig en open karakter. De omgeving wordt maximaal landschappelijk ingericht. Zowel de omgeving als het gebouw zijn integraal toegankelijk. De keuze voor een compact gebouw met een eenvoudige geometrie zorgt niet alleen voor een eenvoudig te realiseren gebouw, maar ook voor een functionele en efficiënte layout, met een minimum aan circulatieruimte. Het gebouw is uitbreidbaar én inbreidbaar. Ook de ondergrondse garage kan eenvoudig uitgebreid worden.

Het ambitieniveau voor de energiezuinigheid van het gebouw wordt hoog gelegd: er wordt een E-peil bereikt van E49 en K-peil K20. Het gebouw zal op dit vlak een voorbeeldfunctie vervullen.

Willemen Construct realiseert het politiekantoor in een DBM-formule, waarbij het instaat voor zowel het ontwerp, de bouw als het onderhoud van het gebouw. 

 

Willemen Construct is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Willemen General Contractor en de bouwafdeling van Kumpen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
Spoorwegstraat, Zaventem, Vlaams Brabant, België
Bouwheer 
Politiezone Zaventem
Eindgebruiker 
Lokale politie Zaventem
Bedrag 
€11.200.000
Architecten 
Arch & Teco
ORG architecten
Studiebureau 
Arch & Teco Engineering, Daidalos Peutz (akoestiek), AB-Solid (veiligheid)
Uitvoeringstermijn
2 jaar
Start werken
08-2019
Einde werken
08-2021