Renovatie viaduct Gentbrugge (E17)

Prev Next
Beschrijving 

De werken bestaan uit 3 hoofddelen:

 • Renovatie van het bekende viaduct Gentbrugge omvat het grootste stuk. Bedoeling is om enerzijds het geluidscomfort van de omwonenden en het rijcomfort van de weggebruiker te verbeteren en anderzijds de onderzijde van het viaduct te renoveren. Om dit te realiseren worden volgende zaken vernieuwd:
  • Bovenbouw viaduct:
   • Bestaande geluidschermen van 3m hoog worden vervangen door geluidsschermen van 4m hoog
   • De bestaande voegen die voor geluidshinder en een oncomfortabele rijervaring op het viaduct zorgen, worden vervangen door stille PU-voegen die Willemen Infra zelf uitvoert
   • Vernieuwing van de asfaltopbouw, waarbij het asfalt uitgevlakt wordt om een egaal lengteprofiel te bekomen. De toegepaste asfaltsoort is een van de stillere soorten.
  • Onderbouw viaduct:
   • Ter hoogte van de pijlerkoppen wordt het beton beschermd door een kathodisch beschermingssysteem, waardoor de veroudering van het beton tegengegaan wordt.
   • Betonherstellingen in de zone waar betonrot zich voordoet.
 • Bij de renovatie van de bruggen over de Schelde worden volgende zaken uitgevoerd:
  • Vernieuwing bovenbouw bruggen (asfalt, voegen, dienstpaden en leuningen).
  • Sanering onderbouw viaduct. Dit door het verwijderen van de asbesthoudende coating en het voorzien van een nieuwe coating.
 • Dienstparking
  • Vernieuwing van de parking waarbij de parking in twee wordt opgedeeld: een zone voor vrachtwagens en een zone voor personenvoertuigen.

 

Willemen Infra is op 1 juli 2018 ontstaan uit de fusie tussen Aswebo, Aannemingen Van Wellen en de infra-afdeling van Kumpen en is een toonaangevende wegenbouwer en asfalt- en betonproducent.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijf
E17, Gent, Oost-Vlaanderen, België
E17, Gent, Oost-Vlaanderen, België
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Bedrag 
€35.000.000
Uitvoeringstermijn
1 jaar 8 maanden
Start werken
04-2020
Einde werken
12-2021