Description

Onze grootste troef bij algemene wegenwerken is ongetwijfeld dat we alle werken in eigen beheer kunnen uitvoeren en niet afhangen van andere aannemers of leveranciers. Uiteraard spelen onze asfaltproductieplants en mobiele betoncentrales hierin een cruciale rol.

Onder de noemer algemene wegenwerken vallen o.a.:

Grondwerken
Bij de aanleg van wegen moet er vaak grond worden aan- en afgevoerd, opgehoogd, uitgegraven of verzet. Ook de oppervlakken dienen geprofileerd of verdicht te worden. Voor al deze werken beschikken we over het geschikte materieel (bijvoorbeeld kranen of rupsbulldozers met gps-sturing) en de juiste, ervaren mankracht.

Rioleringswerken
Goed aangelegde en onderhouden rioleringen zijn van cruciaal belang voor een goede waterafvoer. Al decennialang hebben wij ervaring met de plaatsing van diverse types van rioleringen (collectoren, rioleringen op grote diepte met beschoeiingen).

Funderingswerken
Een goed aangelegde weg rust op goede funderingen en helpt latere verzakkingen te vermijden. Onze funderingen moeten bestand zijn tegen optredende spanningen en vervormingen. We maken hier een onderscheid tussen ongebonden funderingen (steenslag) en hydraulisch gebonden funderingen (zandcement, schraal beton, puzzolaanbeton, …). Voor grotere, lijnvormige werken maken we gebruik van een glijbekisting.

Civiele werken
Dergelijke werken omvatten de realisatie van allerlei civiele werken, zoals bruggen, wegtunnels, fietstunnels, geluidsschermen, pompstations en doortochten. Daarbij kunnen we voor de realisatie of herstelling van deze werken rekenen op onze eigen bekistingsploegen en mobiele betoncentrales.

Stabilisatiewerken
In de wegenbouw is hergebruik van grondstoffen vanuit milieu- en kostenoverwegingen niet meer weg te denken. Fabrikanten van wegenbouwmachines en wegenbouwers hebben daarom de handen in elkaar geslagen om machines en technieken te ontwikkelen die de aanwezige grondstoffen in situ kunnen recyclen. Zo kunnen oudere verhardingen in slechte staat in één enkele doorgang worden ingefreesd, waarbij de fundering met de nodige toeslagstof wordt verrijkt. Daarna wordt het nieuwe wegdek genivelleerd en verdicht. Resultaat: een zeer stabiele fundering die op korte termijn en zonder aan- en afvoer van grondstoffen de perfecte basis vormt voor een hoogwaardige rijweg. Toepassingen: landelijke wegen, grotere asfaltwegen, industriële terreinen, algemene funderingen.

Bestratingswerken
Behalve beton en asfalt zijn we bij Willemen Groep ook goed thuis in bestratingen met kasseien, klinkers, natuurstenen tegels, mozaïekkeien of waterdoorlatende materialen. Voor straten, pleinen of parkings kunnen we naargelang de toepassing van het oppervlak en de materiaalkeuze het geschikte legpatroon toepassen: schubbenverband, halfsteenverband, visgraatverband, blokverband,…

Betonwerken
Beton en asfalt zijn de twee meest gebruikte materialen in de wegenbouw en laat Willemen Groep hier nu net in uitblinken. Betonwerken zijn ideaal voor toepassingen als bijvoorbeeld fietspaden, ter plaatse gestorte boordstenen, stootbanden, verholen goten, allerhande lijnvormige elementen met een glijbekistingsmachine, enz…

Autosnelwegen in doorgaand gewapend beton
Een van onze specialiteiten is de (her)aanleg van snelwegen in doorgaand gewapend rijwegbeton. Hiervoor zetten we de slipformpaver in die 24/7 rijwegbeton stort zonder enige dwarsvoeg. De machine bestrijkt een breedte van 8,5 m en kans zo in één doorgang 2 rijvakken storten. Dankzij deze manier van wegenaanleg verhogen we aanzienlijk het rijcomfort. Dit type wegverharding heeft ook uitstekende akoestische eigenschappen. Onze ervaren medewerkers en moderne materieel maken het verschil. Onze teams schuwen weekend- noch nachtwerk om hun project op tijd af te werken.

Van Wellen behoort sinds 2014 als dochterfirma van Aswebo tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Aswebo, Willemen General Contractor, Franki Construct, Franki en Cosimco.

Aswebo behoort sinds 2011 tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Willemen General Contractor, Cosimco, Franki Construct, Franki en Aannemingen Van Wellen.

Aannemingsbedrijven