Onderneming

WILLEMEN GROEP bestaat uit een groot aantal verschillende bedrijven. De groep werkt dan ook grotendeels gedecentraliseerd. Alle verschillende firma’s kennen een verregaande operationele autonomie omdat ze een grote variëteit aan activiteiten hebben. Om die reden hebben de business lines hun eigen controlesystemen die zijn aangepast aan de specifieke kenmerken van hun activiteiten. Overkoepelend is er de Raad van Toezicht, het Groepsdirectiecomité, het Vastgoedcomité en de verschillende Shared Service Centers.
 


raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de aandeelhouders van de groep – Johan, Tom, Katleen en Bram Willemen – en uit vijf externe leden. Het is een belangrijk adviesorgaan binnen de groep. De Raad komt om de twee maanden samen om het financiële en operationele beleid van de groep te analyseren en te controleren. De vijf externe leden bezitten elk een doorgedreven expertise in een bepaald vakgebied, waardoor hun advies van groot belang is voor de werking van de groep.

De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in strategische beslissingen over:

• De financiële structuur
• Externe benchmarking
• Risicobeheersing
• De managementstructuren van verschillende afdelingen
• Overnames

De Raad van Toezicht wordt bijgestaan en geadviseerd door drie verschillende comités: het Benoemings- en Remuneratiecomité, het Auditcomité en het Riskcomité.

Leden van de Raad van Toezicht


Shared Service Centers

De Shared Service Centers ondersteunen alle operationele diensten van de groep in hun dagelijkse werking. De SSC’s zijn gevestigd in het hoofdkantoor van Mechelen en hun taak bestaat eruit om te zorgen dat de operationele diensten zich enkel bezig moeten houden met hun kernactiviteiten. Daardoor is er een verregaande efficiëntieverhoging in onze werking.

De groep beschikt over volgende Shared Service Centers:

• Finance: Accounting en financieel beheer
• Legal, Risk & Insurance: Juridische aangelegenheden, riskmanagement, verzekeringen en vlootbeheer.
• Human resources: Coördinatie van het HR-beleid.
• IT: Onderhoud van de informatie- en communicatietechnologieën.
• Kwaliteit, veiligheid & milieu: Gebundelde kennis van alle preventieadviseurs, kwaliteits- en milieucoördinatoren.
• Business transformatie: Analyse en optimalisatie van businessprocessen, nieuwe manieren van werken en de implementatie van bijhorende softwarepakketten.


Kerncijfers

Het financiële boekjaar loopt van 01/01 tot 31/12.

Balans

EUR '000 2018 2017 2016 2015 2014
Vaste activa 105.847 87.722 79.862 82.067 66.443
Vlottende activa 472.727 361.793 326.400 298.089 273.537
Eigen vermogen 97.802 96.052 84.286 81.300 79.103
Belangen van derden 2.650 3.280 2.624 2.385 2.029
Voorzieningen 39 3.966 7.875 9.689 8.810
Balanstotaal 578.574 449.515 406.263 380.155 339.980

resultatenrekening

EUR '000 2018 2017 2016 2015 2014
Bedrijfsinkomsten 909.448 800.234 736.572 662.877 619.811
EBIT 13.903 18.295 18.167 18.056 15.443
Financieel resultaat -5.810 -6.736 -7.169 -7.917 -6.121
Uitzonderlijk resultaat 99 478 -40 1.232 518
Winst voor belastingen 8.192 18.295 10.957 11.371 9.841
Vermogensmutatie/ Aandeel derden -958 -3.924 -2.654 -4.225  
Winst na belastingen 1.403 11.819 5.837 2.292 7.049

 

video 

cVEj0LVQCUE