Onderneming

WILLEMEN GROEP bestaat uit een groot aantal verschillende bedrijven. De groep werkt dan ook grotendeels gedecentraliseerd. Alle verschillende firma’s kennen een verregaande operationele autonomie omdat ze een grote variëteit aan activiteiten hebben. Om die reden hebben de business lines hun eigen controlesystemen die zijn aangepast aan de specifieke kenmerken van hun activiteiten. Overkoepelend is er de Raad van Toezicht, het Groepsdirectiecomité, het Vastgoedcomité en de verschillende Shared Service Centers.
 


raad van toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de aandeelhouders van de groep – Johan, Tom, Katleen en Bram Willemen – en uit vijf externe leden. Het is een belangrijk adviesorgaan binnen de groep. De Raad komt om de twee maanden samen om het financiële en operationele beleid van de groep te analyseren en te controleren. De vijf externe leden bezitten elk een doorgedreven expertise in een bepaald vakgebied, waardoor hun advies van groot belang is voor de werking van de groep.

De Raad van Toezicht speelt een belangrijke rol in strategische beslissingen over:

• De financiële structuur
• Externe benchmarking
• Risicobeheersing
• De managementstructuren van verschillende afdelingen
• Overnames

De Raad van Toezicht wordt bijgestaan en geadviseerd door drie verschillende comités: het Benoemings- en Remuneratiecomité, het Auditcomité en het Riskcomité.

Leden van de Raad van Toezicht


Shared Service Centers

De Shared Service Centers ondersteunen alle operationele diensten van de groep in hun dagelijkse werking. De SSC’s zijn gevestigd in het hoofdkantoor van Mechelen en hun taak bestaat eruit om te zorgen dat de operationele diensten zich enkel bezig moeten houden met hun kernactiviteiten. Daardoor is er een verregaande efficiëntieverhoging in onze werking.

De groep beschikt over volgende Shared Service Centers:

• Finance: Accounting en financieel beheer
• Legal, Risk & Insurance: Juridische aangelegenheden, riskmanagement, verzekeringen en vlootbeheer.
• Human resources: Coördinatie van het HR-beleid.
• IT: Onderhoud van de informatie- en communicatietechnologieën.
• Kwaliteit, veiligheid & milieu: Gebundelde kennis van alle preventieadviseurs, kwaliteits- en milieucoördinatoren.
• Business transformatie: Analyse en optimalisatie van businessprocessen, nieuwe manieren van werken en de implementatie van bijhorende softwarepakketten.


Kerncijfers

Het financiële boekjaar loopt van 01/01 tot 31/12.

Balans

EUR '000 2017 2016 2015 2014 2013
Vaste activa 87.722 79.862 82.067 66.443 62.216
Vlottende activa 361.793 326.400 298.089 273.537 279.739
Eigen vermogen 96.052 84.286 81.300 79.103 72.007
Belangen van derden 3.280 2.624 2.385 2.029 1.786
Voorzieningen 3.966 7.875 9.689 8.810 8.754
Balanstotaal 449.515 406.263 380.155 339.980 341.955

resultatenrekening

EUR '000 2017 2016 2015 2014 2013
Bedrijfsinkomsten 800.234 736.572 662.877 619.811 669.277
EBIT 18.295 18.167 18.056 15.443 12.718
Financieel resultaat -6.736 -7.169 -7.917 -6.121 -6.234
Uitzonderlijk resultaat 478 -40 1.232 518 4.893
Winst voor belastingen 18.295 10.957 11.371 9.841 11.376
Vermogensmutatie/ Aandeel derden -3.924 -2.654 -4.225    
Winst na belastingen 11.819 5.837 2.292 7.049 5.966

 

video 

cVEj0LVQCUE