R41 - Aalst

Beschrijving 

Franki Construct en Aswebo pakken samen Ring van Aalst aan.

De Ring rond Aalst (R41) wordt helemaal vernieuwd. Drie gevaarlijke kruispunten krijgen een grondige heraanleg en er komt ook een nieuwe tunnel. De nieuwe Ring zal vlotter en veiliger zijn en meer capaciteit hebben. Franki Construct en Aswebo hebben de opdracht samen binnengehaald. De werken starten eind augustus en zullen wellicht drie jaar in beslag nemen. De aannemingssom bedraagt ruim 44 miljoen euro.

Momenteel is het dagelijks filerijden op de Ring in Aalst. Bovendien is het op sommige punten bijzonder gevaarlijk om de ring te kruisen. Om die problemen te verhelpen, komt er een tunnel onder zowel het kruispunt met de Gentsesteenweg (N9) als onder dat met de Raffelgemstraat. De tunnels zorgen ervoor dat het lokale en doorgaande verkeer van elkaar gescheiden wordt. Tussen de N9 en de Raffelgemstraat zijn er in- en uitritten naar de ondertunneling.

Het kruispunt van de Boudewijnlaan en de N9 wordt volledig heraangelegd. Er komt een grote rotonde met daaronder een tunnel. Het kruispunt van de Merestraat schuift zo’n honderd meter op. Fietsers hoeven het verkeer niet te kruisen en maken gebruik van twee fietstunnels. Ook de viaduct tussen de Ledebaan en de Verbrandhofstraat krijgt een onderhoud. De onderbouw wordt aangepakt en de brug krijgt een nieuw wegdek. Om de veiligheid te verhogen worden er tussen de twee verkeersstromen betonnen stootbanden geplaatst. Verder omvat de opdracht de heraanleg van de Gentsesteenweg tussen de Welvaartstraat en de Sinte-Annalaan. Er komen brede fietspaden, parkeerstroken, nieuwe voetpaden en een gescheiden riolering.

De ondertunneling van de twee kruispunten zorgt ervoor dat het centrum van Aalst minder belast wordt en buurtbewoners minder last hebben van omgevingslawaai. Op het tunneldak van de Raffelgemstraat komt een groendak, met ruimte voor fietsers en voetgangers.

Dit filmpje illustreert de nieuwe situatie. Meer info vindt u op www.ringaalst.be.

Categorie: Burgerlijke bouwkunde; Tunnels - Wegenbouw; Algemene wegenwerken, Asfaltwerken

WILLEMEN INFRA beheerst alle aspecten van de wegenbouw. Niet alleen de uitvoerende werken, maar ook alle ondersteunende diensten hebben we in eigen beheer: laboratoria, studiediensten, onderhoudsdiensten, landmeters, signalisatie, … Ook in de haven en de petrochemie zijn we sterk vertegenwoordigd.

Franki Construct behoort sinds 1998 tot de Willemen Groep, één van de grotere spelers in de bouwsector. Enkele van de belangrijkste partners binnen deze groep zijn Willemen General Contractor, Cosimco, Franki, Aswebo en Aannemingen Van Wellen.

 
locatie 

Projectdetails

Aannemingsbedrijven
Bijzondere kenmerken 
diepwanden en tijdelijke bruggen
R41, Aalst, Oost-Vlaanderen, Belgium
Bouwheer 
Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Stad Aalst
Tijdelijke handelsvennootschap 
Franki Construct, Aswebo
Start werken
09-2015