Willemen Infra

asfalt

Productie van asfalt

Willemen Infra beschikt in Vlaanderen over 5 asfaltproductieplants: Gent, Brugge, Schoten, Doel en Lummen. Een asfaltmenginstallatie kan gezien worden als een modern uitgeruste fabriek, waarin het gehele productieproces zich afspeelt onder gecontroleerde omstandigheden, gestuurd en bewaakt door computers en ervaren operatoren. In elk van onze asfaltplants worden niet alleen de meest courante mengsels gedraaid, maar zijn er ook heel wat bijzondere en uitzonderlijke samenstellingen mogelijk:

 • asfalt met kleurondersteunende granulaten
 • lage temperatuurasfalt

Het volledige productieproces en het geproduceerde asfalt staan onder toezicht van COPRO. Kwaliteit en conformiteit zijn voor onze groep een absolute evidentie. Via ons dochterbedrijf ASCOVIL beschikken we in Villers-le-Bouillet (50 % participatie) over een van de modernste asfaltproductieplants van Wallonië, waardoor we in heel het hele land actief zijn. De impact op de omgeving is voor ons van zeer groot belang. De asfaltmenginstallaties voldoen dan ook aan de scherpste eisen die gesteld worden aan geluid, geurhinder en de emissie naar bodem en lucht.
 

Drainphalt is een innovatieve verharding ontwikkeld door Willemen Infra voor de aanleg van parkings, opritten en wegenis rond gebouwen. Doordat deze asfaltverharding waterdoorlatend is, wordt de installatie van buffers en riolen overbodig. Het asfalt buffert het regenwater, zodat het geleidelijk aan doorsijpelt tot in het grondwater. Dit maakt van Drainphalt dé oplossing voor een bekend milieuprobleem: het alsmaar dalende grondwaterpeil. Van alle oppervlakken in België is er 14% verhard en niet waterdoorlatend. www.drainphalt.be

 •  
  Productie KWS - Plant Brugge
 •  
  Productie KWS - Plant Gent
 •  
  Productie KWS - Plant Lummen

Asfalt - Verwerking

Verwerking

Asfaltwerken

Het aanbrengen van een laag asfalt op zand, op een fundering of op een reeds aangebrachte verhardingslaag gebeurt machinaal door middel van een asfaltspreidmachine. Bij zeer kleine werken of op plaatsen die voor de machine moeilijk bereikbaar zijn, spreiden we het asfalt nog wel met de hand. Direct na het aanbrengen, zorgen walsen ervoor dat het asfalt optimaal wordt verdicht. Zodra de asfaltlaag is afgekoeld, kan het verkeer er gebruik van maken.

 •  
  Asfaltwerken
 •  
  Asfaltwerken

Asfalt - Verwerking - Bestrijking

Bestrijking

De bestrijking is een oppervlaktebehandeling (beschermlaag) waarbij we op een verharding een of meerdere lagen steenslag strooien. We maken een onderscheid tussen éénlaagse bestrijking, éénlaagse bestrijking met dubbele begrinding en tweelaagse bestrijking.

 

 •  
  Bestrijking
 •  
  Bestrijking

Asfalt - Verwerking - Gietasfalt

Gietasfalt

Gietasfalt is een materiaal dat enorm geschikt is voor, onder meer, gemeentelijke en stedelijke infrastructuurwerken. Het grote voordeel is dat de eventuele meerkosten bij de aanleg ruimschoots gecompenseerd worden door de duurzaamheid en de voordelen tijdens de uitvoering. Gietasfalt kan, door zijn eigenschappen, door zijn mogelijkheid tot inkleuren en door zijn mogelijkheid tot combinaties met andere natuurlijke materialen zeker een meerwaarde betekenen. Voor de goede verwerking en toepassing van gietasfalt is veel vakmanschap en ervaring van de verwerker met het product vereist.

 •  
  Gietasfalt
 •  
  Gietasfalt
Locatie asfaltcentrales