Willemen Infra

Productie van asfalt

We beschikken in Vlaanderen over 4 asfaltproductieplants: Gent, Brugge, Kieldrecht en Lummen. Een asfaltmenginstallatie kan gezien worden als een modern uitgeruste fabriek, waarin het gehele productieproces zich afspeelt onder gecontroleerde omstandigheden, gestuurd en bewaakt door computers en ervaren operatoren. In elk van onze asfaltplants worden niet alleen de meest courante mengsels gedraaid, maar zijn er ook heel wat bijzondere en uitzonderlijke samenstellingen mogelijk:

  • asfalt met kleurondersteunende granulaten
  • lage temperatuurasfalt

Het volledige productieproces en het geproduceerde asfalt staan onder toezicht van COPRO. Kwaliteit en conformiteit zijn voor onze groep een absolute evidentie. Via ons dochterbedrijf ASCOVIL (50% participatie) beschikken we in Villers-le-Bouillet over één van de modernste asfaltproductieplants van Wallonië, waardoor we in het hele land actief zijn. De impact op de omgeving is voor ons van zeer groot belang. De asfaltmenginstallaties voldoen dan ook aan de scherpste eisen die gesteld worden aan geluid, geurhinder en de emissie naar bodem en lucht.
 


 

Drainphalt is een innovatieve verharding door ons ontwikkeld voor de aanleg van parkings, opritten en wegenis rond gebouwen. Doordat deze asfaltverharding waterdoorlatend is, wordt de installatie van buffers en riolen overbodig. Het asfalt buffert het regenwater, zodat het geleidelijk aan doorsijpelt tot in het grondwater. Dit maakt van Drainphalt dé oplossing voor een bekend milieuprobleem: het alsmaar dalende grondwaterpeil. Van alle oppervlakken in België is er 14% verhard en niet waterdoorlatend.

Meer info op www.drainphalt.be

Asfalt - Verwerking

Verwerking

Asfaltwerken

Het aanbrengen van een laag asfalt op zand, op een fundering of op een reeds aangebrachte verhardingslaag gebeurt machinaal door middel van een asfaltspreidmachine. Bij zeer kleine werken of op plaatsen die voor de machine moeilijk bereikbaar zijn, spreiden we het asfalt nog wel met de hand. Direct na het aanbrengen, zorgen walsen ervoor dat het asfalt optimaal wordt verdicht. Zodra de asfaltlaag is afgekoeld, kan het verkeer er gebruik van maken.

Asfalt - Verwerking - Bestrijking

Bestrijking

De bestrijking is een oppervlaktebehandeling (beschermlaag) waarbij we op een verharding een of meerdere lagen steenslag strooien. We maken een onderscheid tussen éénlaagse bestrijking, éénlaagse bestrijking met dubbele begrinding en tweelaagse bestrijking.

 

  •  
    Bestrijking
  •  
    Bestrijking

Asfalt - Verwerking - Gietasfalt

Gietasfalt

Gietasfalt is een materiaal dat enorm geschikt is voor, onder meer, gemeentelijke en stedelijke infrastructuurwerken. Het grote voordeel is dat de eventuele meerkosten bij de aanleg ruimschoots gecompenseerd worden door de duurzaamheid en de voordelen tijdens de uitvoering. Gietasfalt kan, door zijn eigenschappen, door zijn mogelijkheid tot inkleuren en door zijn mogelijkheid tot combinaties met andere natuurlijke materialen zeker een meerwaarde betekenen. Voor de goede verwerking en toepassing van gietasfalt is veel vakmanschap en ervaring van de verwerker met het product vereist.

Locatie asfaltcentrales

Asfaltcentrale Brugge

Pathoekeweg 292
8000 Brugge
asfaltcentrale.brugge@willemeninfra.be
+32 50 45 03 00

Asfaltcentrale Gent

Daniël Kinetstraat 40
9000 Gent
asfaltcentrale.gent@willemeninfra.be
+32 9 251 40 32

Asfaltcentrale Kieldrecht

Blikken - Doeldok Kaai 1652
9130 Kieldrecht
asfaltcentrale.kieldrecht@willemeninfra.be
+32 3 250 61 06

Asfaltcentrale Lummen

Havenstraat 8
3560 Lummen
asfaltcentrale.lummen@willemeninfra.be
+32 11 45 79 30

Asfaltcentrale Ascovil
www.ascovil.be

Rue Grande Ruelle 51
4530 Villers-le-Bouillet
info@ascovil.be
+32 4 228 89 57